.

 

 

Dovre Inside Nordic

Dovre Inside Nordic

Innsiderne vet best! Bærebjelken i investeringsstrategien til Dovre Inside Nordic er å investere i nordiske børsnoterte aksjer hvor det har vært signifikante innsidekjøp.

Fordi innsiderne har en informasjonsfordel, tilsier finansteori at disse som gruppe over tid skal gjøre det bedre enn gjennomsnittsinvestoren på børsen.

Dovre har gjennomført omfattende studier på dette området som vi bruker aktivt i vår daglige investeringsvirksomhet. Våre studier viser at primærinnsiderne gjennomgående treffer godt på den svenske, danske og finske børsen, mens bildet er mer blandet for Oslo Børs.

Du kan lese mer om en av våre studier i linken her: Hva innsiderne ikke vet

Dovre Inside Nordic investerer kun i børsnoterte selskaper i Norge, Sverige, Danmark og Finland. Historisk har de nordiske børsene levert god avkastning, og regionen har unormalt mange verdensledende selskaper sett i forhold til folketallet. Corporate governance er i verdensklasse, og finansmarkedene er modne og velfungerende.

Anbefalt tidshorisont for investeringer i aksjefond som Dovre Inside Nordic er på fem år eller mer.

I diagrammet under er vist avkastningen til Dovre Inside Nordic siden fondets start den 15. mai 2015. Fordi fondet har levd under fem år, er det ikke mulig å vise avkastningshistorikk for de siste fem årene eller lengre.

 

 

 

 

Fakta

Fakta om fondet DIN (NOK)

Dato06.08.2020
Forvaltningskapital 22'443'551,26
Andelspris282,15
Daglig endring-0,71 %
Ukentlig endring1,46 %
Månedlig endring3,79 %
Tremånedersendring11,97 %
Seksmånedersendring-5,25 %
Hittil i år-1,73 %
Fjoråret26,65 %
Siden starten (18.05.2015)62,08 %

Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, verdipapirfondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

Produktoversikt

Ti største investeringer
31.01.2020

Svolder AB B 8,37 %
Okeanis Eco Tankers Corp. 7,30 %
Mycronic AB 6,63 %
Belships Co. Ltd. Skibs A/S 5,32 %
Volvo (publ), AB B 4,87 %
BillerudKorsnäs AB 4,81 %
Kungsleden AB 4,71 %
Alfa Laval AB 4,32 %
Boliden AB 4,03 %
Investor AB B 4,01 %

Bransjefordeling
31.01.2020

Investeringsgeografi
31.01.2020

Referanseindeks

  • 15 % Oslo Børs Benchmark index
  • 10 % OMX Copenhagen Benchmark Cap GI
  • 40 % OMX Stockholm Benchmark Cap GI
  • 25 % OMX Helsinki Benchmark Cap GI
  • 10 % Norway Government Bond Index 0.25 years (ST1X)

Mer informasjon

Dovre Inside Nordic