.

 

 

Dovre Baltic Sea

Dovre Baltic Sea investerer i børsnoterte aksjer i Baltikum og Polen. Målsetningen er å levere høyere avkastning enn referanseindeksen gjennom å investere i de beste aksjene på disse børsene.

De tre baltiske landene samt Polen har en befolkning på rundt 45 millioner mennesker, og vi tror regionen fortsatt vil være en vekstleder i Europa det kommende tiåret. Det tilkjennegis av at regionen har en sterk konkurranseevne muliggjort av lave lønninger og høyt utdannelsesnivå. På den positive siden teller dessuten EU- og NATO-medlemskapet noe som reduserer den politiske risikoen.

I Dovre Baltic Sea søker vi å kapitalisere på den overlegne langsiktige veksthistorien til regionen gjennom å investere i lokale børsnoterte selskaper. Ved valg av aksjer på børsene legges særlig vekt på kvantitative metoder, så som investeringsregler utledet gjennom analyser av innsidehandler.

Anbefalt tidshorisont for investeringer i aksjefond som Dovre Baltic Sea er på fem år eller mer.

I diagrammet under er vist avkastningen til Dovre Baltic Sea siden fondets start den 15. mai 2015. Fordi fondet har levd under fem år, er det ikke mulig å vise avkastningshistorikk for de siste fem årene eller lengre.

 

 

Fakta

Fakta om fondet DBS (NOK)

Dato06.08.2020
Forvaltningskapital 44'961'518,33
Andelspris142,79
Daglig endring-0,63 %
Ukentlig endring3,05 %
Månedlig endring1,57 %
Tremånedersendring12,04 %
Seksmånedersendring-13,53 %
Hittil i år-13,37 %
Fjoråret-6,89 %
Siden starten (18.05.2015)-8,47 %

Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, verdipapirfondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

Produktoversikt

Ti største investeringer
31.01.2020

Bank Polska Kasa Opieki S.A. 9,25 %
Powszechny Zaklad Ubezpieczen 9,16 %
Powszechna K.O.(PKO)Bk Polski 8,77 %
Polski Koncern Naftowy Orlen 7,69 %
Dino Polska S.A. 4,87 %
Cyfrowy Polsat S.A. 4,69 %
CD Projekt S.A. 4,45 %
LPP S.A. 4,33 %
Santander Bank Polska S.A. 4,25 %
Orange Polska SA 4,14 %

Bransjefordeling
31.01.2020

Investeringsgeografi
31.01.2020

Referanseindeks

  • 70% WIG20TR Index
  • 20% OMX Baltic Benchmark Capped Index GI
  • 10% Norway Government Bond Index 0.25 years (ST1X)

Mer informasjon

Dovre Baltic Sea