.

 

 

Vinnerne tar alt

12.08.2019

Investering i aksjemarkedet vil i det lange løp gi høyere avkastning enn rentepapirer. Ved nærmere ettersyn viser det seg imidlertid at det kun er noen få enkeltaksjer som drar lasset.

«Vinnerne tar alt» er et velkjent fenomen på tvers av mange yrker og bransjer. Et fåtall popstjerner, idrettsutøvere, forfattere og skuespillere på toppen av sine felt tjener enorme summer årlig, mens langt flere sliter med å få endene til å møtes.

Det samme fenomenet gjør seg gjeldende i aksjemarkedet. Når en netter ut vinnerne mot taperne, er det kun rundt én prosent av aksjene globalt som har generert den samlede meravkastningen relativt til statsrentepapirer de siste 30 årene.

Bransjegiganter

Fenomenet stemmer godt overens med den generelle utviklingen i verdensøkonomien. De store bedriftene blir stadig større, hjulpet av skaleringsmulighetene IT-revolusjonen medbrakte. Amazon har eksempelvis spist en veldig stor andel av detaljhandelsmarkedet på bekostning av den tradisjonelle butikknæringen.

Apple, Amazon, Microsoft, Google og Exxon har samlet generert 8,3 prosent av den totale verdiskapningen i de globale aksjemarkedene etter årtusenskiftet.

Tilsvarende i Norge

Ifølge en nylig masteroppgave ved Norges Handelshøyskole er det norske markedet på linje med det globale. Siden 1985 har den samlede verdiskapningen på Oslo Børs stammet kun fra rundt 2,7 prosent av selskapene. Faktisk har den mest typiske verdiutviklingen i enkeltaksjer vært negativ målt mot statsrentepapirer. Fire av syv aksjer gjør det dårligere enn rentemarkedet, og så mye som én av syv aksjer har gått i null.

Norsk Hydro har vært den desidert viktigste positive driveren med rundt 376 milliarder kroner i samlet verdiskapningen over perioden inkludert utbytter. Fra 1985 til Statoil ble børsnotert i 2001 dro Norsk Hydro lasset omtrent alene.

Som en kuriositet kan det nevnes at NTS ASA er enkeltselskapet med høyest samlet avkastning. Over de siste 26 årene har aksjen gitt en gjennomsnittlig årlig avkastning på rundt 20 prosent.

Konsentrasjonen øker

De fem største selskapene på Oslo Børs har økt fra en markedsandel på rundt 30 prosent i 1985 til 50 prosent i dag. Tilfeldigheter spiller inn, men det er likevel et signal om en bredere trend i den globale økonomien.

Bedriftskonsentrasjonen er økende. I USA har antallet bedrifter i de fleste næringer blitt redusert med i snitt 40 prosent siden 1997. Når konsentrasjonen øker, pleier som regel også resultatmarginene å øke.

Selskaper i bransjer med pågående konsolideringsprosesser fremstår derfor som potensielle vinnere. I Norden kan det nevnes at IT-tjenesteleverandører konsoliderer over en lav sko nå. Seneste eksempelet er fusjonen av Evry og Tieto, og Evry kan derfor være en interessant aksje å eie langsiktig.

Trenden mot passiv forvaltning

Disse observasjonene gjør det lett å tenke at en bør rømme skuta i aktivt forvaltede fond og heller satse på indeksfond. Det fremstår enklere å eie hele markedet for å sikre seg eksponeringen mot vinneraksjene heller enn å håpe på at et aktivt fond har funnet nok nåler i høystakken.

Trenden er også helt klart at kapitalen flyter mot passive fond på bekostning av aktive. Jeg tror derimot denne vurderingen er forhastet. Aktive forvaltere trenger ikke å skyte gullfuglen blant de ulike aksjene så lenge en unngår å eksponere seg mot de verste taperne.

Jeg heller også mot at pendelen begynner å svinge for langt i retning passiv kapital. Den reduserte likviditeten og analysedekningen det medfører i mindre selskaper, vil gjøre det enklere å finne det neste NTS for de som aktivt leter.

Infront inn

Infront får denne uken innpass i Dovre-porteføljen. Aksjen er billig sammenlignet med bransjesnittet. London Stock Exchange er i samtaler om å kjøpe opp Refinitiv til en multippelprising rundt 50 prosent høyere enn Infront. Factset er også mer enn dobbelt så dyrt priset på EBITDA-multippel for neste år.

Inntjeningsmodellen er solid med basis i gjentakende inntekter, og vi i Dovre er godt fornøyd med produktet. Dersom selskapet klarer å realisere de kommuniserte synergigevinstene i forbindelse med oppkjøpet av Vwd Group, fremstår aksjen som en reprisingskandidat.

Dovre-porteføljen

  • Magseis
  • Okeanis
  • NRC Group
  • Elkem
  • Norsk Hydro
  • Infront

Inn: Infront

Ut: Kværner