.

 

 

Vårtegn i seismikk

18.02.2019

Tradisjonell seismikk nyter for tiden godt av en gradvis syklisk markedsbedring. Veksten innen havbunnsseismikk er derimot strukturell og representerer en av de klareste megatrendene på Oslo Børs.

Oljeselskapene våknet brått opp til en ny hverdag i 2014. Skiferoljen kom på banen med konsekvenser for både global kostnadskurve og lengden på sykluser. Etter en gjeldsfinansiert fest i mange år hvor fokus lå på elefantfunn i nye områder med høye kostnader, ble dagen derpå ubehagelig.

Nå har oljeselskapene omstilt seg til en ny hverdag. Selv om offshore har vist seg levedyktig også i dagens marked, har skiferrevolusjonen endret dynamikken i bransjen. Industrien fokuserer nå på å øke utvinningsgraden fra produserende felt, nærfeltsleting med kort tilbakebetalingstid og selektiv leting etter langsyklus-prosjekter lavt på kostnadskurven.

Seismikk har tradisjonelt vært ansett som et verktøy for leting i nye farvann, men brukes nå i stadig større omfang på produserende felt og ved nærfeltsleting. Tre trender peker seg ut som drivere for seismikkindustrien fremover:

Gjennombrudd for havbunnsseismikk

Datainnsamling via noder på havbunnen er ikke et nytt fenomen, men store kostnadsforbedringer kombinert med overlegen datakvalitet har nå ført til et gjennombrudd. Her kan nevnes at markedsandelen til havbunnsseismikk har gått fra fem prosent i 2005 til over 20 prosent i dag.

4D-undersøkelser, hvor det gjennomføres gjentatte datainnsamlingsrunder på samme areal over tid for å identifisere endringer i reservoaret, optimere nye produksjonsbrønner og derigjennom heve utvinningsgraden, er blitt et viktig verktøy for oljeselskapene. Dette er et segment hvor havbunnsseismikk er særlig godt egnet og ventes å ta en stadig større markedsandel.

I tillegg har kostnadsforbedringene gjort havbunn aktuelt også innen tradisjonell leteaktivitet i modne områder. Blant andre TGS og CGG har varslet at de skal satse på multiklient havbunnsseismikk fremover.

En annen bransjetrend er nysalg av eldre data som har blitt forbedret takket være fremskritt innen reprosessering. Her kan nevnes at BP nylig fant en milliard fat olje i Mexicogulfen gjennom en kombinasjon av havbunnsdata og nye prosesseringsteknikker.

Tilbudssidedrevet opptur

Selv om aktivitetsnivået innen tauet seismikk kanskje aldri vil nå tilbake til gamle høyder, er det likevel mye som peker mot bedre tider også for denne delen av industrien. 3D-skipseierne har respondert på den langvarige nedturen med en reduksjon på over 50 prosent i aktiv tonnasje.

Når etterspørselen nå øker igjen, er ikke veien til et balansert marked lang. Dagratene må opp for å forsvare reaktivering av eldre skip samt investering i streamere, og både PGS og Polarcus har indikert 20-35 prosent rateoppgang i år. 

Toppvalg i sektoren

Multiklientselskapene TGS og Spectrum har vært riktige aksjer å eie over tid og fremstår fortsatt som attraktive. Den kapitallette forretningsmodellen er robust, og selskapene vil nå kunne høste av motsykliske investeringer gjort gjennom nedturen.

SeaBird Exploration kan også bli en vinner idet selskapet tilbyr eksponering mot både en syklisk bedring i 2D-seismikk og den strukturelle veksten innen havbunn. Havbunnsseismikk trenger dedikerte skytebåter, og med kostnadseffektiv drift er 2D-skip velegnet til jobben.

Snart underkapasitet?

Fortsetter den kraftige veksten innen havbunn, kan det bli mangel på skyteskip i løpet av ett år eller to. 2D-skipsmarkedet kan bli ett av de første offshore-segmentene med underkapasitet. Allerede nå er det flere 2D- og skyteskip i aktivitet enn 3D-skip.

SeaBird har full kontraktsdekning for inneværende kvartal, og om denne trenden fortsetter, peker aksjen seg ut som billig. Med null netto rentebærende gjeld vil selskapet også kunne bli en utbyttemaskin lenger ut i syklusen.

Magseis Fairfield er et annet selskap verdt å følge med på. De har blitt markedslederen blant havbunnsoperatørene med over 50 prosent av tilgjengelig kapasitet. På tross av solid balanse, sterk teknologi og gode vekstutsikter er aksjen kun moderat priset.

* Undertegnede er aksjonær i SeaBird Exploration

Dovre-porteføljen

  • TGS
  • Northern Drilling
  • B2Holding
  • Akastor
  • Self Storage Group
  • BW Offshore

Inn: -

Ut: -