.

 

 

Trump, handelskonflikten og Brexit

01.04.2019

Mueller-rapporten er godt nytt for Trump og har fjernet en viktig halerisiko i finansmarkedet. Handelskrigen, stimulanseklippen og Brexit er de neste politiske hindrene som må forseres.

Hadde Mueller-rapporten avdekket kriminelle forhold som presidenten var involvert i, ville det fort banet vei for riksrett og et demokratisk brakvalg i 2020. Et sådan scenario ville vært dårlig nytt for Wall Street, spesielt om demokratene nominerer en radikal kandidat som Bernie Sanders eller Kamala Harris.

Da ville man lett endt opp med det verste av to verdener: Fortsatt proteksjonisme i handelspolitikken samtidig som Trump-skattelettene og dereguleringen blir reversert.

De neste politiske kurstriggerne er nå handelskrigen og Brexit. Med en moden og skjør oppgangskonjunktur er økonomien den største trusselen mot Trumps ambisjoner.

Historien viser at den sittende presidenten nesten alltid gjenvelges med unntak av når resesjoner rammer. Tenk George Bush senior og Jimmy Carter som begge feilet da de måtte drive valgkamp med nedgangstider i bakgrunnsmusikken.

Softball

Nærheten til neste valg taler for at Trump vil spille trygt fremfor «hardball» i økonomiske spørsmål fremover. Det åpner for en snarlig løsning på Kina-handelskrigen.

En annen risiko er at handelsfriksjonene med EU blusser opp. Trump truer europeisk bilindustri med straffetoll. Denne ligger allerede nede for telling og er hovedårsaken til at makrotallene fra eurosonen har skuffet i vinter.

Forbrukerne holder tilsynelatende igjen på kjøp av nye biler. Kanskje det skyldes Uber-revolusjonen eller at de venter på selvkjørende biler?

I motsetning til Kina hvor frontene er steile, støtter imidlertid verken opinionen eller Kongressen en handelskrig med nære allierte. Dette taler for at en eventuell konfrontasjon med EU i alle tilfeller blir kortvarig.

Stimulanseklippen

Hva så med det forestående budsjettet? Vil amerikansk økonomi falle utfor den fryktede «stimulanseklippen» neste år når drahjelpen fra skattekuttene er over?

Det nylig fremlagte budsjettet er i så måte foruroligende. I dette foreslår Trump mer penger til forsvaret og muren, mens det kuttes på de fleste andre områder.

Sannsynligheten for at dette forslaget vedtas er imidlertid tilnærmet null. Demokratene vil aldri akseptere kutt, og Trump ønsker det egentlig heller ikke. 

Det mest sannsynlige utfallet er nok et ekspansivt budsjett hvor Trump får gjennomslag for mer penger til forsvaret, mens demokratene får finansiert noen av sine hjertesaker. Dette tilkjennegis blant annet av at statsgjelden og offentlige underskudd er fraværende i den offentlige debatten.

Trumponomics smitter

Ellers fortsetter Trump å feste grepet om sentralbanken. Han nominerte for en uke siden den kontroversielle økonomen Stephen Moore til styret.

Moore er en nær alliert og har vært en hardnakket kritiker av det siste årets rentehevninger. Utnevnelsen er en påminnelse om at Federal Reserve kun er politisk uavhengig i det korte bildet og at Trumponomics etter hvert vil farge pengepolitikken også.

Etter vinterens dramatiske helomvending er det nå nærmest umulig for Federal Reserve å heve renten uten at inflasjonen tar seg opp. Barrieren for å stramme inn blir ikke mindre etter hvert som Trump får flere av sine menn inn i styret.

Ettersom prisstigningen er en etterslepende indikator, peker dette mot at oppgangskonjunkturen vil kulminere med overopphetning, både i finansmarkedet og realøkonomien. Nachspielet kan bli villere enn du aner.

Brexit-anger

Hva så med Brexit-kaoset? Sannsynligheten for en hard Brexit fremstår fortsatt som lav, kanskje ti prosent.

De to mest sannsynlige scenariene nå er at May byttes ut med en ny statsminister som fremforhandler en enda mykere Brexit-avtale. Alternativt blir det en ny folkeavstemning og omkamp.

Skal vi dømme etter meningsmålingene, angrer britene på Brexit-valget. Det er bakgrunnen for at May sliter med å få flertall i parlamentet. Politikere som stemmer for hennes forslag, vet at de risikerer juling i neste valg.

Magseis inn

Magseis slippes inn i varmen igjen denne uken. En 2020-P/E på 10 er billig for en global markedsleder i et offshore-segment som nyter godt av strukturell, teknologidrevet vekst. Tilstramning i markedet indikerer også at nylige kontrakter er vunnet på bedre marginer enn snittet for 2019. Aksjen erstatter Philly Shipyard hvor fraværet av nye kontrakter har økt risikoen.

Dovre-porteføljen

  • Northern Drilling
  • Akastor
  • BW Offshore
  • Flex LNG
  • Yara
  • Magseis

Inn: Magseis

Ut: Philly Shipyard