.

 

 

Tank-bonanza i emning

06.05.2019

Frontline har vært en av vinnerne på Oslo Børs hittil i år. Det er det også god grunn til.

Høy leveringstakt av nye skip kombinert med redusert eksportvolum fra OPEC-land har gjort de seneste årene til en laber affære for stortank. Dagratene for de største tankskipene, VLCC-er, har i snitt gitt negativ kontantstrøm siden begynnelsen av 2017. Vi står nå ved en korsvei der både sykliske og strukturelle trender gir grunn for optimisme og indikerer et strammere marked fra andre halvår.

IMO 2020 positivt

IMO 2020 ligger an til å bli en stor driver. Det er ventet at etterspørselen etter destillater vil stige relativt til andre oljeprodukter. Dette forbereder den globale raffineriindustrien seg på i disse dager med tungt vedlikeholdsarbeid for å kunne øke produksjonen av destillater. I andre halvår, når raffineriene er ferdig med omstillingen, vil tilsvarende behovet for råolje og skipene som frakter det, gå opp.

Til destillatfremstilling er tyngre råolje mest egnet. Dette er i dag blitt en mangelvare i oljemarkedet som en følge av redusert produksjon i Venezuela og Mexico samt eksportproblemer i Canada. Historisk har lettolje blitt omsatt til en premie mot tyngre oljetyper, men hittil i 2019 har prisdifferansene blitt snudd på hodet.

Saudi-Arabia produserer også primært tyngre olje og har kuttet langt mer enn de er forpliktet via OPEC+ avtalen. Med IMO 2020 rundt hjørnet vil behovet for tung olje antagelig lede dem til å øke eksporten igjen.

Seilingsdistansen øker

Den amerikanske skiferrevolusjonen er også i ferd med å bli en betydelig driver for tankmarkedet. Skiferolje er veldig lett, og amerikanske raffinerier nærmer seg grensen for hvor mye lettolje de klarer å bearbeide. Den marginale avtakeren av ytterligere skiferoljeproduksjon ligger i Asia hvor særlig kinesiske raffinerier har kapasitet til å prosessere mer volum.

Etterspørselsvekst i shipping er styrt av global produksjon og gjennomsnittlig distanse flåten må seile. Det er ventet at eksporten av amerikansk olje vil doble seg kommende år, og med Asia som destinasjon vil effekten på gjennomsnittlig seilingsdistanse være klart positiv.

Tilbudssiden fremstår også konstruktiv. 2019 vil være det siste året i horisonten med betydelig levering av nybygg, og på tross av lysere utsikter har ikke industrien kontrahert mye ny tonnasje enda. Dette skyldes kanskje at bankene nå krever mer egenkapital enn de gjorde tidligere kombinert med slunkne kasser etter flere magre år.

Nybyggprisene opp?

Qatar annonserte nylig tidenes største nybyggordre for opp mot hundre LNG-skip, og verftene som ligger an til å konstruere disse, er typisk de samme som leverer stortankskip. Med fulle ordrebøker vil det bli lettere for verft å øke prisen på fremtidige kontrakter.

Stålprisen i Kina er også doblet siden bunnen i 2016, noe som både taler for høyere nybyggpriser og gjør skroting av eldre tonnasje mer attraktivt. Drivstoffkostnaden vil gå opp etter at IMO 2020 er implementert, og det favorisere moderne skip med lavere forbruk.  

Aksjer å spille på

Kombinasjonen av økt etterspørselsvekst, redusert tilbudssidevekst og stigende nybyggpriser er et godt utgangspunkt for positiv kursutvikling i tanksektoren. Frontline er et åpenbart aksjevalg, men høy premie mot netto stålverdi reflekterer allerede en bedring i markedet.

Hunter Group fremstår minst like interessant. Rederiet har åtte stortankskip i ordreboken med levering gjennom tredje kvartal 2020. Topp moderne skip vil bli potensielle pengetrykkerier hvis dagratene begynner å stige, men selskapet har ikke fullfinansiert investeringskostnaden enda. Oppsiden i aksjen avhenger av finansieringsvilkårene de oppnår.

En annen spennende aksje er Okeanis Eco Tankers. Rederiet ble notert på Oslo Børs i fjor og omsettes fortsatt rundt emisjonskurs. Selskapet har fullfinansiert levering av åtte nye stortankskip gjennom 2019 og kan i et stramt marked tjene opp mot halvparten av dagens markedsverdi årlig.

Rundt 20 prosent rabatt mot netto stålverdi gjør i tillegg selskapet til en oppkjøpskandidat. Dette gir Okeanis en plass i Dovre-porteføljen denne uken.

Dovre-porteføljen

  • Akastor
  • BW Offshore
  • Flex LNG
  • Yara
  • Magseis
  • Okeanis

Inn: Okeanis

Ut: Northern Drilling