.

 

 

Oslo Børs i grisens år

31.12.2018

Holder det globale økonomiske oppsvinget stand, er det mange gode kjøp å gjøre på Oslo Børs ved inngangen til det nye året.

Ifølge kinesiske horoskoper er 2019 grisens år. Det er visstnok et godt år for å investere og tjene penger. Med fasiten i hånden kan ikke det samme sies om 2018, hundens år. De siste tolv månedene har medianaksjen på Oslo Børs falt 14 prosent. Bortsett fra fisk har det vært lite å rope hurra for.

Infrastrukturen i finansmarkedene har endret seg radikalt dette tiåret. Datamaskiner og algoritmer står nå for brorparten av handelen, men selv om høyfrekvenshandelen har hastighet, mangler den dybde.

Datamaskiner kan snurre en million kroner hundre ganger i løpet av en dag. Det kan skape et inntrykk av god likviditet, mens virkeligheten er en helt annen.

Skjør infrastruktur?

Jeg mistenker at de ekstreme kursutslagene vi har vært vitne til de siste ukene, i vel så stor grad skyldes problemer med den nye markedsinfrastrukturen som realøkonomien. Selv om konjunkturbildet har forvitret noe, er det lite som tilsier en nedgangstid i 2019 eller for den saks skyld senere.

Det tilkjennegis av at inflasjonspresset fortsatt er moderat samtidig som de finansielle ubalansene er begrensede. Uten en lånefest skal det godt gjøres å stelle i stand en finanskrise.

Etter vinterens børskollaps har prisingen og forventninger blitt nedjustert kraftig i finansmarkedene. Det gir økt rom for positive overraskelser og gevinster i 2019.

Jeg er særlig positiv til fremvoksende markeder hvor både P/E og pris/bok er nær tiårs lav. Videre har rabatten i forhold til vestlige børser aldri har vært større.

Dristig veddemål

På Oslo Børs innleder jeg året med å ta et dristig veddemål på oljeprisen. TGS, Northern Drilling og Magseis Fairfield slippes alle inn i Dovre-porteføljen. Tre forhold peker mot oljeprisoppgang:

For det første har OPEC+ kuttet. Ifølge IMF trenger Saudi-Arabia en oljepris på 82,90 for å balansere budsjettet i 2019. Det russiske statsbudsjettet går riktignok rundt med en pris på 40-tallet, men det samme kan ikke sies om den sanksjonsrammede økonomien. Den trenger all drahjelp den kan få.

IMO 2020

For det andre slår IMO 2020-reglene snart inn. På grunn av disse vil markedet for råolje med høyt svovelinnhold bli sterkt redusert fra 2020. Det vil tvinge raffineriene til å vri innkjøpene mot olje av høyere kvalitet som Brent.

For det tredje er dagens oljepris under marginale produksjonskostnader. Skiferoljeprodusentene går nå med dundrende underskudd. Det vil før eller siden ramme veksten.

Både TGS og Northern Drilling er priset som om vi står foran en repetisjon av oljekrisen i 2014. Det er lite sannsynlig.

Magseis Fairfield er et spill på den robuste strukturelle veksten innen havbunnsseismikk. Videre er både TGS og Magseis globale markedsledere innen sine segmenter. Det gir dem skalafordeler som konkurrentene mangler.

Northern Drilling har den mest moderne riggflåten samtidig som en sterk balanse og lave driftskostnader gir god nedsidebeskyttelse. At John Fredriksen har kjøpt nesten en million aksjer de siste to ukene, underbygger det positive bildet.

Revansje for dødsdømt aksje?

Av andre fristelser kan nevnes SAS. Ja, du leste riktig, dødsdømte SAS. Flyselskapet har endelig lyktes med å bli lønnsomt, og det synes ikke å være noe forbigående blaff.

På 2019-estimatene handles aksjen rundt seks ganger inntjeningen. Dersom børsen ikke er villig til å prise SAS høyere, er det bare et spørsmål om tid før andre gjør det.

De siste to aksjene i Dovre-porteføljen er B2Holding og Komplett Bank. Etter høstens kursmassakre handles disse til en forward P/E på henholdsvis fem- og firetallet. Det innebærer at mye elendighet er priset inn noe som gir gode odds for positive overraskelser og kursoppgang i grisens år.

Dovre-porteføljen

  • TGS
  • Northern Drilling
  • Magseis Fairfield
  • SAS
  • B2Holding
  • Komplett Bank