.

 

 

Oppkjøpskandidater på Oslo Børs

08.09.2019

Kombinasjonen av fallende verdsettelse og fortsatt lett tilgjengelig kapital legger forholdene til rette for oppkjøpsraid på børsen fremover.

Det er ingenting som å våkne en morgen og se at det har kommet bud på et selskap man eier. Med en gjennomsnittlig budpremie på rundt 30 prosent er oppkjøp en av få veier til risikojustert avkastning utover markedsavkastning både i teori og praksis.

Multippelverdsettelsen i mange aksjer har kommet ned parallelt med et rentefall noe som gjør vekstkapital billigere. Utviklingen legger til rette for høy oppkjøpsaktivitet fremover.

PE-fond på banen

«Private equity»-fond har hatt en enorm kapitaltilførsel over de siste årene som en følge av for lav avkastning i rentepapirer og ser i disse dager ut til å slite med å få anvendt pengene. Mangelen på nok privateide oppkjøpskandidater som møter de klassiske kravene fra PE-fond, har resultert i verdsettelser på linje med tidligere topper.

Parallelt har økningen i passiv, indeksbasert fondskapital på bekostning av aktiv forvaltning resultert i en multippelekspansjon i større børsnoterte selskaper relativt mot de små og mellomstore. Dette ser ut til å ha skapt en ny trend der PE-fond kjøper deleierskap i allerede børsnoterte mindre selskaper og bruker ressursbasen sin til å videreutvikle dem.

Altor var tidlig på banen via eierskap i både Sbanken og Spectrum og har nylig kjøpt seg inn i XXL. Tilsvarende har Reiten&Co vært aktiv i Scanship og nylig Navamedic. Suksessen fondene har opplevd i disse aksjene, tror jeg gir mersmak, og jeg vil ikke bli overrasket om vi ser flere slike aksjekjøp i tiden fremover.

Lite håp i oljeservice

Oljerelatert har historisk hatt høy oppkjøpsaktivitet både av enkelteiendeler og hele selskaper. Kombinasjonen av veldig svake år i ryggen og en redusert kapitaltilgang resulterer derimot i at kapasiteten for overtakelser i særlig oljeservice har blitt redusert til et minimum.

En av få aksjer innen oljeservice som kan få et bud på seg, er Standard Drilling. På linje med rigg er Nordsjøen ett av få markeder hvor dagratene begynner å nå gamle nivåer for PSV-skip. Den amerikanske aktøren Tidewater har uttalt at de ser på oppkjøpsmuligheter, og når Standard Drilling implisitt prises under sin egen kostpris på skipskjøpene, tror jeg det vil komme et bud etter hvert.

Oljeprodusenter har kapasitet

Innen oljeproduksjon er det derimot fortsatt en større kapasitet og vilje til å gjøre oppkjøp, og kursutviklingen gjennom 2019 i flere mindre oljeselskaper gjør sjansen god for at de større spillerne kommer på banen fremover.

Exxon var for eksempel nylig ute og sa at de aktivt ser på oppkjøpskandidater som kan komplementere porteføljen, både fra offshore og skiferolje. Jeg vil ikke bli overrasket om mindre lisenspartnere i eksempelvis Guyana er på radaren deres. Her kan blant annet det London-noterte selskapet Eco Atlantic nevnes.

Bank Norwegian

Bank Norwegian er den klareste oppkjøpskandidaten jeg ser på Oslo Børs om dagen. Nordic Capital og Sampo kjøpte nylig ut Norwegian sin eierandel i selskapet og vurderer antakelig å kjøpe ut resten etter hvert.

Selv om usikkerheten rundt estimatene har økt etter implementering av gjeldsregisteret, kan ikke aksjen sies å være dyr på rundt syv ganger neste års inntjening. Nordic Capital og Sampo eier sammen den svenske forbruksbanken Nordax, og hvis de fusjonerer inn Bank Norwegian i Nordax sin svenske banklisens, ligger det store synergiverdier i de reduserte regulatoriske kravene det vil medføre.

Flyselskapet Norwegian

Også flyselskapet Norwegian er en mulig oppkjøpskandidat.  Igjen sliter de med en strukket balanse og har måttet be obligasjonseierne om utsettelse på forfall. Implementeringen av IMO2020 ligger an til å øke drivstoffkostnaden også for flyindustrien, noe som heller ikke hjelper på de kortsiktige utsiktene for selskapet.

Paradoksalt nok sitter Norwegian på en av de mest moderne flyflåtene i industrien, noe som gjør dem til en attraktiv oppkjøpskandidat for de større flyselskapene i Europa.

Dovre-porteføljen

  • Magseis
  • Okeanis
  • Norsk Hydro
  • Infront
  • Vistin Pharma
  • Crayon

Inn: -

Ut: -