.

 

 

Når kan vi åpne opp?

31.03.2020

Det er helsepolitikken og ikke den økonomiske politikken som avgjør når børsen snur. Karantenen sparer liv, men dreper økonomien.

 

Regjering etter regjering vedtar nå stimulansepakker som mangler sidestykke i historien. Ingen politikere ønsker å bli stemplet som motstandere av corona-hjelpetiltak.

 

Dagens situasjon står i skarp kontrast til finanskrisen. Å bevilge skattepenger for å redde banker og meglerhus på Wall Street var ikke like enkelt å selge inn til samfunnet. Det førte til en unødvendig sen respons.

 

Den dårlige nyheten er at støttetiltakene vil ha liten effekt så lenge panikken råder og økonomien er stengt grunnet karantenetiltak.

 

30% BNP-fall

På grunn av karantenen er det bare å stålsette seg for katastrofale makrotall fremover. Hakket blir dypt, men forhåpentligvis kortvarig.

 

I andre kvartal vil BNP trolig falle med en annualisert takt på ca. 30 prosent i Europa og USA. Det er dobbelt så kraftig som den verste resesjonen i etterkrigstiden.

 

For de børsnoterte selskapene er karantenen en tidsinnstilt bombe. Utallige bedrifter opplever et drastisk omsetningsfall. For mange vil likviditetsproblemer snart endre karakter til insolvens. Hele næringer kan bli utslettet.

 

Krisen vil ikke bare rive vekk næringsgrunnlaget til mange bedrifter og mennesker. Den vil også få helsemessige følger. Resesjoner er assosiert med høyere selvmordsrater og økt stoff- og alkoholmisbruk.

 

Overvurdert dødelighet

Heldigvis er det lyspunkter. Stengning av barnehager, skoler, arbeidsplasser etc. skal skje så raskt og strengt som mulig når en epidemi av ukjente dimensjoner oppstår, men oppheves med en gang omfanget er rimelig kjent og ikke dramatisk.

 

Mye tyder på at dødelighetsratene som nå verserer, er overestimerte. Dette skyldes seleksjonsbias i testingen. Det er få personer med svake eller ingen symptomer som kontrolleres.

 

I den nord-italienske byen Vo ble alle 3.300 innbyggerne corona-testet den 6. mars, og 2,7 prosent var positive. Dersom Vo er representativ for regionen, er det 130 ganger flere smittede enn de offisielle statistikkene viser i Italia. Da er ikke dødeligheten åtte prosent, men kanskje så lav som 0,06 prosent.

 

Tilsvarende ble nylig 2.000 tilfeldig utvalgte friske mennesker testet på Island. Litt over en prosent hadde corona-infeksjonen. Begge disse undersøkelsene indikerer at mørketallene er store.

 

Avgrenset karantene

Dersom dødeligheten er kraftig overestimert, er det neppe i et samfunnsøkonomisk og folkehelseperspektiv rasjonelt å skjerme alle i Norge mot smitte til en kostnad av hundrevis av milliarder kroner per kvartal. I stedet bør karantenen rettes inn mot sårbare grupper som eldre over 75 år og folk med luftveissykdommer.

 

Den andre gode nyheten er at effektive antivirale behandlinger allerede kan ha kommet. Hydroxy-klorokin har fortsatt status som «lovende» og benyttes nå til behandling på nesten alle sykehus i Frankrike, Italia, Sverige, for ikke å glemme Kina, Sør-Korea og mange andre land etter prinsippet: hva har vi å tape? Legemiddelet er trygt, lett tilgjengelig og billig.

 

64 milliarderkroners-spørsmålet er: Når kan vi åpne opp? Trump antyder etter påske, men dette kan vanskelig vites med sikkerhet. Politikerne vegrer seg for å tone flagg av frykt for å bli straffet av velgerne. Akkurat nå er opinionen mer redd for viruset enn den akselererende økonomiske krisen.

 

Kraftfullt børsrally

Når finansmarkedene «sniffer ut» at det går mot en åpning, vil resultatet bli et kraftfullt børsrally. Årsaken er at økonomien da vil prestere en skarp opphenting drevet av både oppdemmet etterspørsel og de massive stimulansene.

 

Hva skal man da kjøpe? Jeg heller mot fremvoksende markeder. De rakk aldri å bygge opp fallhøyde og bli dyre før corona-krisen, men det har ikke forhindret dem fra å bli straffet etterpå.

 

Regionen har i år opplevd en kapitalflukt som allerede er åtte ganger større enn under finanskrisen, og de massive nedsalgene har truffet børsene som en atombombe.

 

Laveste prising på 20 år

Shiller-P/E for fremvoksende markeder er for tiden rundt tjueårs lav. De som kjøpte på slike nivåer tidligere, gjorde et kupp.

 

Selv følger jeg Warszawa-børsen tett. De børsnoterte selskapene der verdsettes nå i snitt lavere enn bokført egenkapital. Det er ikke bærekraftig så fremt du ikke tror det kapitalistiske systemet har spilt fallitt.

 

Den delen av artikkelen som omhandler corona-epidemien er utarbeidet i samarbeid med John Afseth - DDS, PhD

 

Dovre-porteføljen

 

  • Okeanis
  • Seabird*
  • Gentian
  • Multiconsult
  • Klaveness Combination Carriers
  • Zalaris

 

Inn: -

Ut: -

 

* Undertegnede er indirekte aksjonær i Seabird