.

 

 

Mot supersykel i forsvarsaksjer

08.04.2019

En tiltakende anarkistisk verdensorden øker sannsynligheten for mellomstatlige konflikter og skaper gode rammebetingelser for forsvarssektoren.

Flere forhold peker mot et langsiktig oppgangsmarked i forsvarsaksjer. Ta vår hjemlige verdensdel. Trumps uforutsigbarhet gjør at Europa ikke lenger kan ta amerikanske sikkerhetsgarantier for gitt. Dette sammen med et mer aggressivt Russland, migrasjonskrisen i Middelhavet og terrortrusselen tvinger frem en økt satsning på forsvaret.

Husk at det ikke er noen en-til-en-sammenheng mellom budsjetter og omsetningen i forsvarsindustrien. Årsaken er at storparten av budsjettene går til lønn og pensjoner, kostnader som i stor grad er konstante, mens våpenkjøp er svingfaktoren.

Forsvarsaksjer er således et høybeta-spill på budsjettene. Skal NATO nå to prosent-målet, må bevilgningene opp 1.200 milliarder kroner per år i Europa alene. En god slump av dette kan havne rett i lomma til forsvarsindustrien.

Fornyelse

Det er ikke bare geopolitikk som understøtter den gryende supersykelen i forsvarssektoren. En annen drivkraft er behovet for våpenfornyelse. Storparten av dagens arsenaler stammer fra slutten av den kalde krigen og er teknologisk utdaterte.

Her kan nevnes at bærebjelken i europeisk forsvar, de tyske Leopard 2-tanksene og F-16-flyene, ble introdusert for over 40 år siden. Det står ikke stort bedre til i USA. De amerikanske M1 Abrahams-tanksene feirer i disse dager 40-årsjubileum, mens snittalderen for de amerikanske hangarskipene er på 44 år.

Selv om disse våpensystemene har blitt oppgradert flere ganger, er det grenser for hvor mye en gammel gris kan sminkes opp.

Omstridte havområder

En annen gunstig geopolitisk trend er at spenningene øker i flere havområder. Tenk Sørkinahavet, Persiagulfen, Østersjøen, Middelhavet og Svartehavet.

Dette er godt nytt for forsvarsindustrien ettersom krigføring til sjøs er langt mer kapitalintensivt enn for eksempel geriljakriger i jungelen.

Det er ikke bare i Europa at forsvarsbevilgningene er på vei opp. Det viktigste vekstmarkedet for forsvarsmateriell er Øst-Asia. Kina ruster kraftig opp og truer i økende grad USAs posisjon som verdens ledende supermakt.

Den økende kinesiske militærmakten sammen med omstridte grenselinjer til havs har utløst et våpenkappløp i hele Asia. Her kan nevnes at Japan skal holde folkeavstemning neste år for å endre landets pasifistiske grunnlov.

Midtøsten

Midtøsten har lenge vært ett av verdens viktigste våpenmarkeder, og det er lite som tilsier noen snarlig endring. Trump har med sin kansellering av atomavtalen med Iran og økte isolasjonisme bidratt til å destabilisere en allerede ustabil region.

Iran og Saudi-Arabia kjemper for tiden en bitter maktkamp om hegemoniet i Midtøsten. Det er lett å forestille seg en storkrig om for eksempel Iran gjenopptar produksjonen av høyanriket uran. Det vil være en rød linje for både Israel, Saudi-Arabia og Trump.

Lite konjunkturutsatt

Forsvarsaksjer er lite populære og handles til moderate multipler. En attraktiv prising sammen med gode langsiktige vekstutsikter gjør meg langsiktig positiv til sektoren.

På den positive siden teller dessuten at næringen er lite konjunkturutsatt og utgjør en naturlig «hedge» mot mange av de verste halerisikoene. Historien viser at forsvarsbudsjettene i liten grad følger konjunkturene. Dette blinker bransjen ut som en trygg havn om verdensøkonomien rammes av en nedgangstid.

Så hva skal man satse på? Europeiske forsvarsaksjer fremstår som særlig attraktive ettersom vår verdensdel har underinvestert i materiell i flere tiår og har et godt stykke opp til to prosent-målet. I tillegg er de lavere priset enn amerikanske.

Her kan nevnes at både Kongsberg Gruppen og SAAB er langsiktige kjøpskandidater. Begge selskapene har en betydelig eksponering mot sjø og luft, mens for eksempel tyske Rheinmetall har 80 prosent av omsetningen sin på landsiden.

Dovre-porteføljen

  • Northern Drilling
  • Akastor
  • BW Offshore
  • Flex LNG
  • Yara
  • Magseis

Inn: -

Ut: -