.

 

 

Konsulenteventyr på Oslo Børs

18.02.2020

IT-selskaper representerer trygge havner i en trøblete verden. Heldigvis er enkelte av aksjene på Oslo Børs fortsatt fornuftig priset.

Corona-epidemien har forsterket effektene av et generelt ruglete makrobilde. Oppturen i råvarepriser etter handelsavtalen mellom Kina og USA er forduftet, og investorer i sykliske industrier har fått en tøff start på året.

Wall Street setter imidlertid stadig nye rekordnivåer drevet frem av en sterk innenlandsk økonomi og stimulansetiltak fra sentralbanken. Teknologi- og IT-aksjene fortsetter å være vinnerne.

Også i Norge går økonomien for tiden godt på tross av den svake utviklingen i oljemarkedet. Jeg heller derfor mot at vi vil se den samme rotasjonen på Oslo Børs inn i teknologi og IT-aksjer gjennom første halvår. Konsulentselskaper har vært vinnere over tid, men flere av aksjene er fortsatt bare moderat priset.

IT er brennhett

IT-konsulentselskaper i Norge og Sverige har levert en gjennomsnittlig årlig vekst på ti prosent siden 2013 og skapt mange fornøyde aksjonærer underveis. Det er gode grunner til dette.

Norden har vært ledende innen digitaliseringstrenden, noe som har ført til høy etterspørsel etter konsulenttjenester blant annet fra offentlig sektor. Selskapene er kapitallette av natur, og i gode tider blir de dermed til utbyttemaskiner. I tillegg har det vært et underskudd av egnede IT-konsulenter med en arbeidsledighet ned mot én prosent.

Underskudd av folk skaper et tveegget sverd da lønnspresset det medfører, kan føre til at de ansatte får brorparten av kaken på bekostning av aksjonærene. Frem til 2017 var dette også tilfellet i Norge med en lønnsvekst som oversteg økningen i timepriser. Siden den gang har imidlertid selskapene klart å flytte regningen over på kundene og økt timeprisene kraftig.

Vinnere og tapere

Trenden har også skapt vinnere og tapere avhengig av rekrutteringsstrategi hvor Bouvet skiller seg ut med positivt fortegn. De satset tungt på rekruttering blant nyutdannede og har dermed opplevd et lavere lønnspress enn andre. Dette i kombinasjon med bedring i utnyttelsesgraden har ført til en kursdobling det siste året.

Utnyttelsesgraden til Bouvet og andre fremstår nå maksimert, og dermed kan de lette prosentene allerede være hentet ut av aksjene. Jeg klarer derimot ikke å se noen vesentlige skjær i sjøen for sektoren og tror derfor at minste motstands vei fortsatt er oppover.

Overgangen til skybaserte løsninger bør fortsette å understøtte etterspørselen. Parallelt har flere IT-utdannede blitt en politisk fanesak noe som kan redusere lønnsproblematikken i kommende år.

Profitabel programvare

Crayon Group har vært en rakett på børs det siste året og er blitt et hyggelig tilskudd til Dovre-porteføljen. I skogen av ulik programvare er det lett for større selskaper å gå seg vill. Det er her Crayon kommer inn. De leverer både programvarelisenser og rådgir kundene rundt valg av kostnadsbesparende produktpakker.

Oppsiden i det korte bildet er kanskje tatt ut etter et skuffende fjerde kvartal samt multippelekspansjon gjennom fjoråret. På lengre sikt kan det derimot være vesentlig mer å gå på ettersom den internasjonale satsingen modnes og markedet fortsetter en tosifret veksttakt.

Reprisingskandidat

Zalaris er også verdt en nærmere gjennomgang. Selskapet, som leverer lønnssystemer og andre HR-tjenester, har slitt med integrasjon av oppkjøp samt fornyelse av noen større kontrakter. Støttet av aktivistinvestorer er de nå i rute med en snuoperasjon og bør klare rundt ti prosent driftsmargin i løpet av inneværende år.

Sammenlignbare selskaper i USA har driftsmargin nord for 20 prosent og verdsettes vesentlig høyere enn Zalaris. Når brorparten av inntektene er gjentakende og kundefrafallet er lavt, ligger forholdene til rette for en reprising av aksjen dersom de klarer marginbedringen.

Jeg blir heller ikke overrasket om det kommer et bud på selskapet etter hvert. Hvis aksjemarkedet ikke er villig til å prise inn resultatbedringen, vil fort et industrielt selskap ønske å utnytte feilprisingen.

Dovre-porteføljen

  • Okeanis
  • Seabird*
  • Gentian
  • Multiconsult
  • Klaveness Combination Carriers
  • Zalaris

Inn: Zalaris

Ut: Crayon

* Undertegnede er indirekte aksjonær i Seabird