.

 

 

Kjøps- og salgskandidatene på Oslo Børs

17.06.2019

På den årlige Investordagen som ble avholdt på tirsdag, trakk jeg frem fire kjøpskandidater og en salgskandidat. Her er aksjene.

Første kjøpskandidat var TGS. Hele oljeservice-sektoren er nærmest i oppløsning på børs, både i Norge og USA. Her kan nevnes at den amerikanske OSX-indeksen er på sitt laveste nivå siden årtusenskiftet.

Det er ingen tvil om at sektoren er upopulær. Spørsmålet er imidlertid om den er i oppløsning i virkeligheten.

Her er jeg tvilende. For det første øker oljeselskapene gradvis investeringene. Med en oljepris på 60 dollar eller mer er lønnsomheten innen offshore-olje såpass god at det er liten grunn til å frykte en investeringsbrems. Dernest er det lite som tilsier at ny teknologi som el-biler vil utløse en strukturell nedgang i oljeforbruket med det første.

Laveste prising på tjue år

Den laveste prisingen på en mannsalder er noe av det som frister mest i TGS. Cash-justert 2020-P/E er på 8-tallet. Så billig har ikke aksjen vært siden 90-tallet.

Den andre kjøpsargumentet er utbyttet. Så lenge sentimentet til oljeservice er dårlig, kan billige aksjer forbli billige. Da er det greit å motta løpende utbytter på 6-7 prosent per år mens man venter. Med en slik direkteavkastning er det ingen grunn til å selge TGS for å sette pengene i banken.

For det tredje gir TGS en fin eksponering mot det gradvise sykliske oppsvinget i offshore-næringen. Og øker investeringene, skal man eie seismikk. Den operasjonelle giringen i bransjen er syk.

Utbytte-yield på 20-40 prosent?

Min andre kjøpskandidat var SeaBird*. Dette ståleiende seismikk-selskapet er eksponert mot 2D-markedet, nisje-3D og skytebåt-tjenester i forbindelse med havbunnsseismikk. På grunn av den strukturelle veksten innen havbunnsseismikk er snart all ledig kapasitet på skipssiden spist opp.

Dette bringer meg inn på det første kjøpsargumentet. SeaBird er eksponert mot det stålsegmentet innen offshore hvor det ligger an til å bli underkapasitet først. Skjer det, sier læreboken at ratene som et minimum må til nivåer som incentiver nybygg. Da snakker vi om en økning på minst 50 prosent fra dagens nivå.

Selv uten rateoppgang fremstår imidlertid aksjen som billig. Legges ratene i de siste slutningene og en kapasitetsutnyttelse på 75 prosent på flåten til grunn, kan SeaBird ifølge mine beregninger oppnå en årlig EBITDA på mellom 30 og 40 millioner dollar, litt avhengig av miksen mellom driftsområdene. Gitt 6-8 millioner dollar i vedlikeholds-CAPEX har selskapet da en utbyttekapasitet på 25 til 40 øre per aksje.

En direkteavkastning på 20-40 prosent er innen rekkevidde allerede for 2020, og stiger ratene til nybyggingsparitet, blir det spinnvilt. Da vil selskapet kunne tjene inn og betale ut hele dagens børsverdi på kun ett år.

Strukturelt skift i tank

Mens skiferoljerevolusjonen hittil har vært negativ for tankshipping gjennom å redusere det amerikanske importbehovet, aner vi nå konturene av et strukturelt skift. USA vil fremover bli en netto eksportør av råolje, og denne vil bli fraktet til Asia.

Fremveksten av denne nye råolje-traden, hvor det vil gå store volumer over lange distanser, sammen med en slunken ordrebok, taler for et sterkt tankmarked på begynnelsen av 2020-tallet.

Den billigste tankaksjen på Oslo Børs er Okeanis. Selskapet handles med en rabatt på 25 prosent i forhold til stålverdier, mens Frontline verdsettes 50 prosent over. I et godt marked kan Okeanis tjene inn halve børsverdien årlig.

Oppkjøpskandidat

Siste kjøpskandidaten min var fra eiendomssektoren, nemlig Self Storage Group (SSG). Selvlagring er en megatrend drevet av økende urbanisering, hyppigere flytting og mindre boenheter.

Mens SSG handles til en 2020-EV/EBITDA rundt 8, er det tilsvarende tallet for sammenlignbare selskaper i Europa nærmere 20. Hvis ikke Oslo Børs er villig til å verdsette selskapet høyere, er det bare et spørsmål om tid før andre gjør det.

Aksjonær-trøbbel

Salgskandidaten min var Idex. Fondet Woodford har nettopp blitt tvunget til å suspendere innløsningene på grunn av kundeflukt.

Woodford eier 28 prosent av Idex, og det er lett å forestille seg at det blir et blodbad om de må ut. Spesielt siden Idex fortsatt er verdsatt til over en milliard kroner. Det er stivt for et selskap uten driftsinntekter og hvor kassen vil være tom mot slutten av året så fremt de ikke får opp salget.

* Undertegnede er aksjonær i SeaBird

Dovre-porteføljen

  • Flex LNG
  • Yara
  • Magseis
  • Okeanis
  • TGS
  • NRC Group

Inn: -

Ut: -