.

 

 

Johan Sverdrup og slutten på en æra

30.12.2019

Johan Sverdrup startet produksjonen i høst og er det siste megaprosjektet i overskuelig fremtid. Fraværet av flere slike vil gi et strammere oljemarked fra 2021.

Det gigantiske Johan Sverdrup-feltet ble oppdaget i 2010, besluttet utbygd i 2015 og kom i produksjon i oktober i år. Slike lange ledetider er regelen og ikke unntaket for tradisjonelle oljefelt. Det går i snitt seks år fra endelig investeringsbeslutning tas til platåproduksjonen nås. Og før det skal de finnes.

Johan Sverdrup produserer for tiden 350.000 fat per dag noe som vil øke til platånivået på 660.000 fra 2022. Da vil dette feltet alene stå for 0,6 prosent av verdens oljeforsyning.

De store trendene i oljemarkedet styres av tre faktorer. Den ene er OPEC+, den andre er skiferoljen og den tredje er non-OPEC utenom skiferoljen. Hva forteller disse om oljeprisen på 2020-tallet?

Skifer i bremsemodus

Gjennom store deler av dette tiåret har skiferoljen vokst med ekspressfart. Dette har ledet til et overforsynt marked, svak lønnsomhet og lave priser.

Produksjonsveksten er imidlertid nå raskt avtakende, og det går neppe mot en repetisjon av skifermirakelet på 2020-tallet. Det er flere årsaker til det:

Viktigst er at produktivitetsveksten har stagnert siden 2017. Teknologien har blitt moden samtidig som de beste geologiske ressursene snart er brukt opp.

Videre har det finansielle klimaet forvitret. Egen- og fremmedkapital har blitt dyrere og vanskeligere tilgjengelig. Det er lettere å vokse når investorene kaster penger etter deg enn når de krever dem tilbake.

Til sist blir det vanskeligere å øke produksjonen desto høyere den er. Dette skyldes at det naturlige produksjonsfallet er mye større for skiferoljebrønner enn tradisjonelle. Her kan nevnes at nedgangen typisk er på 60 prosent fra måned tre til tolv for en skiferbrønn. Skiferoljeselskapene må med andre ord løpe for å stå i ro.

Konvensjonell olje nær toppen

Både skiferrevolusjonen og det grønne skiftet har gjort oljeselskapene tilbakeholdne med å investere i konvensjonell olje med lang ledetid. Dette vil vi merke konsekvensene av fra 2021.

Etter da er det ingen nye konvensjonelle megaprosjekter som settes i drift samtidig som produksjonen fra eksisterende brønner synker systematisk med tre-fire prosent per år av geologiske årsaker.

Trolig vil non-OPEC-produksjonen eksklusiv skiferolje nå toppen i 2020 og deretter falle med en halv million fat per dag per år. På grunn av lange ledetider er det nesten ingenting som kan endre dette bildet før tidligst i 2025.

OPEC+

Den tredje kraften i oljemarkedet, OPEC+, er som andre karteller opptatt av å maksimere inntektene sine og ikke produksjonen. De siste årene har dette betydd å skru igjen kranene for å hindre et nytt priskrakk forårsaket av turboveksten i skifer.

I 2020 må kartellet fortsatt holde igjen som en følge av innfasingen av Johan Sverdrup og etterdønningene av skiferboomen.

Den gode nyheten er imidlertid at dette bildet vil endre seg fra 2021. Fra da av vil non-OPEC-produksjonen falle så fremt oljeprisen ikke ligger på nivåer som stimulerer til en skifervekst på minst en halv million fat per dag per år.

Skifer kan utvilsomt øke produksjonen videre, men det betinger at oljeprisen er på nivåer som gjør det lønnsomt. Slik produktivitets- og det geologiske bildet er nå, kreves trolig Brent-priser over 70.

Ny likevektspris

Dette innebærer at OPEC+ trolig vil kunne øke sin markedsandel igjen i perioden 2021-2025 og at den langsiktige likevektsprisen for Brent-olje vil krype opp mot 70 dollar per fat.

Hva med oljemarkedet i 2020? Dette er mye vanskeligere å ha en formening om ettersom mye avhenger av Iran-konflikten, IMO 2020 og kvotedisiplinen til OPEC+. Sprekker i det mørke skydekket som har hengt over oljemarkedet siden 2014, er imidlertid i ferd med å avtegne seg.

Dovre-porteføljen

  • Okeanis
  • Infront
  • Crayon
  • Seabird*
  • Komplett Bank
  • Gentian

Inn: -

Ut: -

* Undertegnede er indirekte aksjonær i Seabird