.

 

 

Jakten på den neste ESG-aksjen

24.06.2019

«ESG» har tatt det nordiske aksjemarkedet med storm de siste årene. Investorer leter nå med lupe for å finne den neste aksjen klar for reprising.

“Environment, Social Responsibility and Corporate Governance” (ESG) har gradvis blitt et stadig viktigere tema i det nordiske kapitalmarkedet. Siden midten av 2015 har Oslo Børs steget 35 prosent, mens nordiske ESG-aksjer har doblet seg. Reprisingen av aksjer som møter ESG-profilen kan nå beskrives som den kanskje tydeligste enkelttrenden på børsen.

Problemet med ESG er at det ikke finnes noe objektivt rammeverk for å vurdere hvilke selskaper som er innenfor eller utenfor kriteriene. Investorer er selv nødt til å gjøre seg opp en mening.

Dette skaper både muligheter og utfordringer. I praksis har fokuset blitt rettet mot selskaper som utvikler miljøvennlige løsninger.

Vestlig kapitalisme tar ansvar

Politikerne har i mange år jobbet for et grønt skifte med varierende hell. Det vestlige kapitalistiske systemet viser imidlertid nok en gang hvor dynamisk det kan være via betydelig kapitalstrøm inn i relevante selskaper.

Fondskapital allokert mot ESG-aksjer globalt har gått fra rundt 500 milliarder dollar i 2015 til over 1000 milliarder i dag. Eksempelvis har NEL hentet inn rundt 850 millioner kroner i vekstkapital bare de siste tolv månedene.

Når kapitalslusene er åpne for en sektor, blir gjerne kapitalen anvendt. Gir du en oljemann penger, er sjansen stor for at du til slutt blir medeier i et hull i bakken.

De kommersielle kreftene i sving nå vil på sikt antagelig vise seg å ha hatt langt større effekt på det grønne skiftet enn direkte investeringer fra det offentlige. Samtidig illustrerer gullalderen i oljeindustrien at åpne kapitalsluser ikke alltid gir høy langsiktig avkastning for investorer som kommer sent til festen.

Den høye investeringsviljen har uten tvil redusert avkastningskravet knyttet til ESG-investeringer. Spesielt på Oslo Børs, hvor det er et underskudd av miljøsnille aksjer, har verdsettelsen tidvis blitt spinnvill. På tross av bra forretningsmodeller frister ikke 30 til 40 ganger P/E på neste års inntjening i aksjer som Tomra og Scatec Solar.

ESG-kandidater

Det fremstår mer interessant å finne fornuftig verdsatte selskaper som ligger an til å få en ESG-reprising frem i tid. En kandidat som kan trekkes frem, er Fjordkraft. Selskapet er den ledende strømdistributøren i Norge.

De har selv vært klimanøytrale siden 2007 og krever nå at strømleverandørene i sitt nettverk følger etter innen første kvartal neste år. Vellykket implementering mot alle leverandører vil kunne gi hundre ganger så stor effekt som fra Fjordkraft alene.

Aksjen fremstår fornuftig priset på 13 ganger P/E for inneværende år, mens rundt 6 prosent utbytte gir god nedsidebeskyttelse. Distribusjonsmarkedet er i tillegg fragmentert. Fjordkraft er i posisjon til å kunne gjøre innvannende oppkjøp som styrker forhandlingsmakten ytterligere.

Batteriråvare

En annen kandidat er Elkem som i liten grad assosieres med miljøvennlighet i dag. Selskapet produserer imidlertid blant annet silisium til batterier brukt i elektriske biler. Selv om segmentet er en liten del av inntjeningen i dag, er det forventet en eksponentiell etterspørselsvekst neste tiår. Dette gjelder særlig i Kina, hvor Elkem har en sterk markedsposisjon.

Handelskrigen mellom USA og Kina har hatt negative konsekvenser for selskapet med kraftig kursfall som følge de siste månedene. På lengre sikt kan aksjen få en solid reprising hvis investorer priser inn eksponeringen mot elektriske biler og at inntjeningen normaliserer seg. Aksjen slippes derfor inn i Dovre-porteføljen.

En siste kandidat er jernbane-entreprenøren NRC Group. Selskapet bygger fremtidens miljøvennlige transportinfrastruktur, jernbane. Aksjen presses for tiden av emisjonsfrykt etter store gjeldsfinansierte oppkjøp. Jeg heller imidlertid mot at en emisjon kan unngås, og i så fall er aksjen et kjøp, med eller uten ESG-reprising.

Kværner inn

Kværner får denne uken innpass i Dovre-porteføljen. Valhall-prosjektet ble levert førtidig og under budsjett tidligere denne måneden. Dette gjør sjansen god for en positiv overraskelse ved kvartalsfremleggelsen neste måned relativt til nåværende forventninger.

Selskapet har rundt halve børsverdien i fri likviditet og kan derfor betale betydelige utbytter. Med utsikter for økning i prosjektsanksjonering kommende år fremstår prisingen attraktiv. De har også bygget opp en god posisjon innen installasjoner til havvind, noe som kan bli en viktig inntjeningsdriver på lengre sikt.

Dovre-porteføljen

  • Flex LNG
  • Magseis
  • Okeanis
  • NRC Group
  • Kværner
  • Elkem

Inn: Kværner, Elkem

Ut: TGS, Yara