.

 

 

Investeringer i en populistisk epoke

04.03.2019

En populistisk bølge skyller over verden, og det har viktige konsekvenser for finansmarkedene og økonomien. For første gang siden 70-tallet kan enden bli stagflatorisk.

Tidligere overlot politikerne styringen av økonomien til teknokrater. Disse opptrådte reaktivt. Når tidene var dårlige, ble gasspedalen trykket inn og vice versa.

Slik er det ikke lenger. I stedet for å reagere på konjunkturene, skaper politikerne dem. Her kan nevnes at fjorårets miniboom i USA utelukkende var et resultat av Trump-skattelettene.

Verden over tenderer finanspolitikken i ekspansiv retning. Velgerne tåler ikke smerte lenger og straffer politikere som øker avgifter eller kutter i offentlige tilbud.

New Green Deal

I USA har republikanerne mistet all interesse for å stagge økningen i statsgjelden. Demokratene har heller ingen planer om måtehold. Deres fanesak er «The New Green Deal» som innebærer en storstilt satsning på infrastruktur. De som venter på at amerikanske politikere skal bremse pengebruken, bør smøre seg med tålmodighet.

Vindene blåser i samme retning i Europa. I Frankrike har gateprotestene tvunget Macron til å skrinlegge alle planer om finanspolitisk konsolidering, mens selve symbolet for innstrammingspolitikken, Angela Merkel, er på vei ut. Populister som lover økt pengebruk og strengere innvandringspolitikk, er på offensiven alle steder.

Permanente stimulanser

Mens myndighetene tidligere vekslet mellom å gi gass og bremse avhengig av konjunkturene, aner vi nå konturene av et regime hvor gasspedalen har hengt seg opp. Det er lett å forestille seg at nærmest permanente finanspolitiske stimulanser til slutt vil lede til en overopphetet økonomi og akselererende prisvekst. Sentralbankene vil vel forhindre det?

Ikke nødvendigvis ettersom disse heller ikke er immune overfor de populistiske vindene. Siden det er politikere som utnevner ledelsen i sentralbanken, er denne institusjonen politisk uavhengig kun på kort sikt.

Trump kritiserte i vinter Fed-sjef Jerome Powell skarpt for å heve renten. Dette er et forvarsel om hva vi har i vente. I et populistisk klima vil pengepolitikken også skli ut i ekspansiv retning.

Endres inflasjonsmålet?

Et symptom på det er at Federal Reserve nå utreder en overgang til et gjennomsnittlig i stedet for absolutt inflasjonsmål. Innføres dette, kan inflasjonen skyte over to prosent i gode tider som en kompensasjon for lav prisstigning ellers.

Et slikt skifte vil være godt nytt på kort sikt, ettersom det betyr at den pengepolitiske baren kan holdes åpen lengre. Faren er at dette kan lede til overoptimisme, bobler og et større inflasjonsutbrudd på lang sikt.

Konsekvensen av et uventet inflasjonsutbrudd er at verdier overføres fra kreditorer til debitorer. I de fleste land er debitorene i klart flertall. Så hvorfor har inflasjonen likevel vært systematisk fallende de siste tiårene?

En forklaring er at kreditorene, eliten, har hatt størst politisk innflytelse. Dette kan dog neppe tas for gitt lenger.

Stagflatorisk avslutning

Det forannevnte advarer mot at den neste krisen neppe vil ligne den forrige. I stedet for finanskrise og deflasjon heller jeg mot at det går mot en 60-tallslignende, stagflatorisk avslutning av oppgangskonjunkturer.

Slår dette til, bør man skjele mot 1970-tallet for hvordan man skal posisjonere deg. Den gangen var gull, råvarer og råvarerelaterte aksjer de store vinnerne. Kanskje det samme gjentar seg på 2020-tallet?

Billig ESG-eksponering

Bærekraftige selskaper, det vil si selskaper som oppfyller de såkalte ESG-kriteriene, har vært børsvinnerne det siste året. Tenk Tomra og Scatec Solar. Denne trenden har trolig mer å gå på ettersom stadig flere fond innfører ESG-kriterier i sin investeringspolitikk.

Denne uken slippes Bonheur inn i Dovre-porteføljen. Selskapet har de siste årene blitt transformert og fremstår nå som primært et vindenergiselskap. Med en pris/bok-faktor på 0,6 og direkteavkastning på fire prosent skal det godt gjøres å finne billigere ESG-eksponering på Oslo Børs.

Dovre-porteføljen

  • TGS
  • Northern Drilling
  • Akastor
  • BW Offshore
  • Philly Shipyard
  • Bonheur

Inn: Bonheur

Ut: B2Holding