.

 

 

IMO 2020-vinnerne og -taperne

21.01.2019

Shipping- og raffinerinæringen er dårlig forberedt på IMO 2020-reglene. Det gir stort utfallsrom i prisen på råolje og petroleumsprodukter.

Skipsfarten bruker i dag nesten utelukkende marin bunkersolje med høyt svovelinnhold som drivstoff. Dette er ikke uten grunn ettersom denne er billigst.

Bunkersoljen er nærmest som et avfallsprodukt å regne som blir igjen etter at råoljen har gått gjennom raffineringsprosessen.

Når IMO 2020-reglene trer i kraft neste år, blir det forbudt å bruke dette sterkt forurensende drivstoffet, og skipseierne har da to valg. Enten å bytte til drivstoff med lavt svovelinnhold. Alternativt må «scrubbere» installeres som fjerner svovelet fra eksosen.

Lite «scrubbere»

Av de rundt 70 000 skipene som seiler på verdenshavene, vil trolig kun rundt fem prosent ha installert «scrubbere» når de nye reglene trer i kraft. Resten vil dermed måtte bytte drivstoff.

Skipsfarten legger i dag beslag på 3,6 millioner fat bunkersolje per dag. Hva skjer med denne når IMO-reglene trer i kraft?

Litt over halvparten vil trolig bli kjøpt av raffinerier som har investert i ekstra utstyr for å trekke svovelet ut og omgjøre bunkersoljen til IMO 2020-kompatibelt drivstoff. Videre vil noe bli solgt til skip med «scrubbere».

Uselgelig vare

En god del av bunkersoljen, trolig rundt en million fat per dag, kan imidlertid ende opp som en nærmest uselgelig vare. Hvor denne tar veien, er vanskelig å si. Noe vil havne på lager. Andre deler kan bli solgt til Afrika til bruk i kraftproduksjon i stedet for kull.

Slår dette til, vil etterspørselen etter råolje øke med en million fat per dag alle andre ting likt. I så fall skal oljeprisen opp.

Et vesentlig større etterspørselssjokk vil komme i markedet for marint diesel som er drivstofftypen mange skipseiere vil bytte til når de ikke lenger kan bruke den forurensende bunkersoljen. Det store spørsmålet er om raffineriindustrien makter å møte den økte etterspørselen.

Mot dieselmangel?

Torbjørn Kjus og flere andre eksperter stiller seg tvilende til det. I så fall vil prisen på diesel skyte i været samtidig som bunkersolje kollapser. I øyeblikket er prisforskjellen mellom disse to produktene på ca. 225 dollar per tonn.

Stiger dieselprisen, vil det gi økte driftskostnader for shippingnæringen. Mange redere antar imidlertid at de kan velte merkostnaden over på kundene all den tid kun en liten andel av verdensflåten har installert «scrubbere».

IMO 2020 trenger derfor ikke være negativt for shipping, også på grunn av andre forhold som «slow steaming», økt skraping, flere tonn-mil innen produkttank og lignende.

Skytes flyselskapene ned?

For luftfarten er historien en annen. Drives prisen på marint diesel i været, vil det trekke med seg flydrivstoff ettersom disse to produktene har liknende egenskaper. IMO 2020 kan følgelig gi et kostnadssjokk for en bransje som fra før sliter med overkapasitet og svak lønnsomhet.

Summa summarum kan IMO-reglene gjøre oljenæringen til en børsvinner. Det samme gjelder Vistin om selskapet beholder veddemålene sine i oljemarkedet. På tapersiden utmerker flyselskapene seg.

Bjellesau kjøper

Runar Vatne meldte tirsdag om kjøp av 600.000 aksjer i Self Storage Group (SSG) hvor han også er styremedlem. Et så signifikant innsidekjøp fra en som kjenner eiendomsbransjen godt og har en «track record of success» fra den, er verd å merke seg.

SSG slippes derfor inn i Dovre-porteføljen denne uken. Selskapet gir en fin eksponering mot en av de mest attraktive megatrendene i eiendomsbransjen, veksten i markedet for minilagre til privatpersoner og bedrifter. Dette blinker aksjen ut som en langsiktig vinner.

Dovre-porteføljen

  • TGS
  • Northern Drilling
  • B2Holding
  • Jinhui Shipping
  • Akastor
  • Self Storage Group

Inn: Self Storage Group

Ut: Komplett Bank