.

 

 

Hvem blir vårens børsvinnere?

15.04.2020

IT-, farmasi- og tanksektoren er verd å holde på radarskjermen. Okeanis, Gentian, Photocure og Self Storage Group er blant selskapene som kan bli børsvinnere fremover.

 

Lenin skal ha sagt at det går tiår hvor ingenting skjer, og uker hvor tiår skjer. Foregående uker passer definitivt i den siste kategorien. 

 

I motsetning til finanskrisen har myndighetene denne gangen respondert nesten umiddelbart med stimulansetiltak uten sidestykke. Mens finanskrisen var en likviditets- og kredittkrise som utviklet seg til en økonomisk krise, er dette en økonomisk krise som foreløpig ikke har avstedkommet en fullblods likviditetskrise.

 

Her kan nevnes at M2 pengeveksten klatrer og nærmer seg tiårs høy i USA. Dette viser at banksystemet fortsatt fungerer og at pengepolitikken ikke er satt ut av spill av «likviditetsfeller».

 

To verdener

Mens prognosemakerne kniver om å redusere BNP-anslagene, har kapitalmarkedet respondert på likviditetstilførselen og sendt børsene opp fra den foreløpige bunnen.

 

Oslo Børs handles nå til en høyere forventet P/E-multippel enn ved starten av året. Samtidig må estimatene nedjusteres fremover, noe som gjør den reelle prisingen enda høyere. Aksjeplukking er dermed vanskelig, men det finnes likevel muligheter.

 

IT blir en vinner

Den digitale adopsjonen akselererer når alle må holde seg hjemme. Dette gjelder særlig for bedriftsmarkedet.

 

Zalaris leverer kostnadsbesparende lønnssystemer og andre HR-ressurser. Siden aksjen ble tatt inn i porteføljen, har de signert en gjennombruddskontrakt med Trøndelag fylkeskommune.

 

Selv om nedbemanning og permitteringer er negativt for inntjeningen i det korte bildet, er selskapet et spill på den digitale megatrenden. Hvis de får til den igangsatte snuoperasjonen og bedrer driftsmarginen, er oppsiden stor.

 

Økt fokus på helse

Det er også nærliggende å tenke at helse vil være i fokus en god stund fremover. I Dovre-porteføljen er sektoren representert gjennom Gentian og Photocure. Der mange biotech-aksjer må sees på som lottokuponger, er fellesnevneren for begge at de har produkter som genererer inntekter i dag.

 

Fordelen til Gentian er at diagnostikkproduktene deres møter færre krav, og dermed koster vesentlig mindre å utvikle enn typiske medisiner. Likevel er salgspotensialet stort. GCAL-testen skal kommersialiseres nå, mens G-1001 er forventet lansert i 2021. Dersom en eller begge slår til, er aksjen en flerdoblingskandidat.

 

Flytende seddelpresser

Festen har fortsatt i tankmarkedet. Det skyldes kombinasjonen av høyere OPEC-produksjon og bruk av skip som flytende lagre. I tillegg er Kina på bedringens vei med gradvis økende import.

 

Dagratene vil nok ikke vedvare på disse nivåene, og et sterkt marked nå blir fort snudd på hodet når oljelagrene skal bygges ned i 2021. Pilene peker imidlertid oppover for rederne utover tiåret. Produksjonsvekst i Atlanterhavet og etterspørselsvekst i Asia vil gi lengre fraktdistanser. Ordreboken for stortankskip har heller ikke vært lavere siden 90-tallet.

 

Okeanis er fortsatt min favorittaksje i sektoren. På tross av å ha en av de mest moderne flåtene, handles rederiet med 40 prosent rabatt mot stålverdier. De inngikk også nylig en tre år lang kontrakt som alene vil tjene inn egenkapitalinvesteringen i skipet.

 

Megatrend i havvind

Havvind er en annen maritim sektor med lyse utsikter. Kapitalavkastningen er lavere enn i petroleumsprosjekter, men kontantstrømmen er også langt mer stabil. Det verdsettes nok høyt av oljeselskapene etter den siste tids hendelser.

 

Bonheur får dermed innpass i Dovre-porteføljen. Flaskehalsen i havvind er kapasiteten til serviceindustrien. Installasjonsfartøyene til Bonheur kan dermed oppnå superprofitt ettersom turbinene blir større og volumene vokser. De negative virkningene for cruisevirksomheten ser ut til å være priset inn og utgjør kun en mindre del av verdiene.

 

Behov for lagring

Self Storage Group får også plass i porteføljen. I Storbritannia har forespørslene etter lagringsenheter steget med 20 prosent siden corona-utbruddet startet. Når folk er innestengt i huset, blir roterommet ryddet og gjort om til hjemmekontor.

 

Bedrifter står i tillegg for en økende andel av inntjeningen. Mindre netthandelsbutikker trenger sentrumsnære lagre til sluttkundedistribusjon. Dersom netthandelen akselererer som følge av corona, kan det gagne Self Storage Group.

 

Dovre-porteføljen

 

  • Okeanis
  • Gentian
  • Zalaris
  • Photocure
  • Bonheur
  • Self Storage Group

 

Inn: Bonheur, Self Storage Group

Ut: Multiconsult, Klaveness Combination Carries