.

 

 

Har Kinas boble sprukket?

28.01.2019

Kina er episenteret for den pågående oppbremsingen i verdensøkonomien. Får Kina-pessimistene endelig rett?

Det har lenge vært populært å spå krakk og krise i Kina. Hvert år valfarter vestlige investorer til landet og teller tomme leiligheter i skyskraperne etter mørkets frembrudd.

Det siste halve året har bærebjelkene begynt å knake. Shanghai-børsen har stupt til det laveste nivået på fem år. Videre har den økonomiske veksten bremset opp noe som har sendt sjokkbølger gjennom råvaremarkedet. Teknologigiganter som Apple har også fått smake pisken.

Etter å ha ropt ulv i snart ti år, kan Kina-pessimistene endelig gi hverandre en «high five» og proklamere «hva var det vi sa».

Verdens største

I motsetning til hva Trump tror, er Kina allerede verdens største økonomi. Her kan nevnes at reelt BNP er 20 prosent høyere en amerikansk.

Kinas skjebne er derfor ikke bare avgjørende for shipping- og råvaremarkedet, men hele verdensøkonomien. Tror du oppbremsingen i Kina er forbigående, er vinterens globale børsfall en kjøpsmulighet. I motsatt fall bør du være varsom.

Inflasjonen og utenriksregnskapet er de to viktigste nøkkeltallene å følge med på fra Kina. Prisstigningen er lav og fallende. Dette er godt nytt ettersom det gir sentralbanken handlefrihet.

Hva så med utenriksregnskapet? Selv om driftsbalansen mot utlandet har svekket seg betydelig siden finanskrisen, går Kina fortsatt med systematiske overskudd. Det gir lite behov for å blidgjøre utenlandske kreditorer.

Velfylt verktøykasse

Med lav inflasjon, overskudd i utenriksregnskapet og strenge kapitalkontroller har Kina stor frihetsgrad i den økonomiske politikken. Vil myndighetene tillate at konjunkturene kollapser mens de fortsatt har rikelig med penge- og finanspolitisk ammunisjon? Neppe.

Hva så med alle de tomme leilighetene? I motsetning til hva mange tror, blir det ingen finanskrise om boligmarkedet krasjer. Til det stiller bankene for store krav til egenkapital ved boligkjøp.

Et boligkrakk vil imidlertid gjøre store innhugg i formuen til folk flest som i mangel på gode alternativer bruker eiendomsmarkedet som sparegris. Det kan i neste omgang skape misnøye i befolkningen og true den politiske stabiliteten. Derfor bruker myndighetene store ressurser på å detaljstyre boligprisene.

Gjeldskrise?

Hvor bekymret bør vi være over den kraftige gjeldsoppbyggingen siden finanskrisen? Lånefesten har i stor grad vært drevet av statskontrollerte banker som har lånt til statseide foretak. Mange av disse lånene er råtne.

Pantheon Macroeconomics regnet nylig på et «worst case»-scenario hvor alle tvilsomme lån går fullstendig tapt multiplisert med en faktor på 1,5 for å ta høyde for annenrunde-effekter. I et slikt scenario bykser den kinesiske statsgjelden fra dagens 47 prosent av BNP til 86. Det er høyt, men ingen atastrofe. USAs gjeld er større.

Det er vanskelig å se for seg en finanskrise i Kina ettersom Staten er solid og kontrollerer bankene. Videre har man slått ned på «skyggebanksystemet» de siste årene.

Kommunistpartiet er imidlertid ikke opptatt av økonomisk ekspansjon for enhver pris. Det er vel så viktig at den er bærekraftig. Derfor har myndighetene tolerert at veksten gradvis har bremset opp dette tiåret.

100-årsjubileum i 2021

Selv om det butter imot nå, heller jeg mot at den kinesiske økonomien vil overraske positivt senere i år. Myndighetene har allerede begynt å gi gass noe som tilkjennegis av det skarpe fallet i markedsrentene samt nylig annonserte skattekutt.

Glem ellers ikke at kommunistpartiet feirer sitt 100-årsjubileum i 2021. Etter alle solemerker kommer en bølge av stimulanser i 2020 slik at denne viktige markeringen kan finne sted med en sterk økonomi som bakteppe. Aldri undervurder viktigheten av den politiske kalenderen i Kina.

P/E på 3-tallet

BW Offshore slippes inn i Dovre-porteføljen denne uken. Selskapet gir en fin eksponering mot oljeprisen via Dussafu-feltet samt en ventet bedring i FPSO-markedet. P/E estimeres å falle ned på 3-tallet neste år, noe som sammen med en god kontraktsdekning og sunn balanse blinker aksjen ut som billig.

For å få plass, avhendes motvillig Jinhui Shipping hvor det skarpe fallet i supramax-ratene skaper kortsiktige motvinder.

Dovre-porteføljen

  • TGS
  • Northern Drilling
  • B2Holding
  • Akastor
  • Self Storage Group
  • BW Offshore

Inn: BW Offshore

Ut: Jinhui Shipping