.

 

 

Høstrengjøring i porteføljen

01.09.2019

Det har vært utfordrende markedsforhold de siste månedene. Dovre-porteføljen har likevel en overvekt av sykliske aksjer.

Denne sommeren ble ikke en kilde til varme minner for investorer i sykliske selskaper. En eskalerende handelskrig og medfølgende svekkelse i makroforhold har sendt en rekke aksjer i kjelleren.

Dovre-porteføljen har likevel hatt en overvekt av sykliske aksjer gjennom året. Det er flere årsaker til det. For det første har myndighetene i en rekke land, deriblant Kina, iverksatt stimulansetiltak for å opprettholde veksten i økonomien. Enkelte nylige makrotall indikerer at disse tiltakene begynner å få en effekt.

For det andre tror jeg Trump vil søke en løsning på handelskrigen. Han trenger det inn mot valget neste høst. For det tredje er underliggende forhold i enkelte sykliske segmenter bedre enn aksjekursene skulle tilsi.

Det ser eksempelvis sjeldent lyst ut i mange shipping-segmenter. I oljeservice er tilsvarende markedet for oppjekkbare rigger i kraftig bedring, og den aktive kapasiteten innen seismikk var mer eller mindre utsolgt i sommer. En ny gjennomgang av porteføljen er på sin plass.

Norsk Hydro

Nedstengningen av Alunorte-anlegget i fjor og lavere aluminiumspris har ført til et kraftig kursfall i Norsk Hydro. Alunorte er imidlertid nå på vei tilbake til full produksjon, og aluminiumsprisen ser ut til å ha stabilisert seg.

Gitt at estimatene for 2020 stemmer, prises aksjen langt under historisk snittverdsettelse. I tillegg avholdes den årlige kapitalmarkedsdagen i september hvor de sannsynligvis vil annonsere et kostnadskuttprogram.

Aluminiumsprisen i det kinesiske markedet har steget, og hvis dette sprer seg internasjonalt, kan kursutviklingen i Hydro bli hyggeligere.

Magseis

Paradoksalt nok har etterspørselen etter havbunnsseismikk mer enn doblet seg de siste to årene, mens aksjekursen i Magseis har falt 40 prosent over samme periode. Selv om den sykliske gjeninnhentingen i oljeservice generelt går tregt, ser det strukturelle skiftet innen seismikk ut til å være i full sving.

Anbudsaktiviteten for 2020 virker å ha økt kraftig i det siste. Etter fusjonen med Fairfield har selskapet blitt markedsledende, og det bør derfor ligge godt an til å vinne flere av disse kontraktene fremover.

Okeanis

Dagratene for stortank har mer enn doblet seg de siste ukene. Fjerde kvartal er sesongmessig det beste i året og ligger an til å bli spesielt bra i år på grunn av IMO2020. Mange redere har valgt å få installert eksosrenseanlegg for å kunne fortsette å bruke høysvovelholdig drivstoff etter nyttår. Dette vil redusere tilbudssiden.

Okeanis kan tjene inn halve markedsverdien årlig i et stramt marked. På tross av å være godt posisjonert for et strammere marked, verdsettes aksjen til en 30 prosent rabatt mot netto stålverdier. Det gjør rederiet til en oppkjøpskandidat.

Infront

Etter oppkjøpet av vwd Group er Infront den tredje største leverandøren av finansmarkedsdata i Europa. Forvaltningsbransjen går gjennom en periode med konsolidering og kostnadskutt, og som en lavkostleverandør er Infront godt posisjonert. Likevel er multippelprisingen rundt 50 prosent lavere enn den nærmeste konkurrenten.

Vistin Pharma

Vistin Pharma får denne uken innpass i Dovre-porteføljen. Prisdifferansen mellom lavsvovelholdig og høysvovelholdig drivstoff har begynt å øke, noe som lover godt for de finansielle posisjonene selskapet har tatt inn mot IMO2020.

Selskapet verdsettes kun marginalt høyere enn sin netto kontantbeholdning. Legemiddelavdelingen tjener penger og bør med konservative regnestykker kunne forsvare mer enn halvparten av markedsverdien alene. Dersom veddemålet på IMO2020 slår til, er aksjen en doblingskandidat.

Crayon Group

Crayon tas også inn i varmen. Etterspørselen i sektoren beveger seg mot skybaserte løsninger hvor Crayon er godt posisjonert. Likevel verdsettes de til en vesentlig rabatt mot sammenlignbare selskaper.

Med en internasjonal satsing som er i ferd med å bli profitabel og høyere vekst enn bransjen som helhet, fremstår Crayon som en oppkjøpskandidat.

Dovre-porteføljen

  • Magseis
  • Okeanis
  • Norsk Hydro
  • Infront
  • Vistin Pharma
  • Crayon

Inn: Crayon, Vistin Pharma

Ut: Elkem, NRC Group