.

 

 

Gjentar historien seg?

13.05.2019

Vil dette tiårets oppgangsmarked kulminere med en fullblods mani og boble? Svaret avhenger i stor grad av om dagens rente er høy eller lav.

Den siste mannsalderen har overgangen til et nytt tiår kulminert med en større boble. Tenk «nifty fifty»-boblen på slutten av 60-tallet, edelmetaller på 70-tallet, japanske aksjer på 80-tallet, internettboblen på 90-tallet og det amerikanske boligmarkedet etter sekelskiftet.

Vil historien gjenta seg nok en gang? Det avhenger i stor grad av den amerikanske pengepolitikken. På grunn av dollarens sentrale posisjon er Federal Reserve i praksis verdens sentralbank.

Tror du dagens styringsrente på to prosent er høy, er «sell in May and go away» tingen. Er pengepolitikken fortsatt ekspansiv, er det derimot trolig for tidlig å hoppe av toget.

Likevektsrenten

Renten er prisen på penger. Den nøytrale renten, likevektsrenten, er den renten som over tid gir balanse mellom sparing og investeringer.

Tilhengerne av den såkalte sekulære stagnasjonsteorien hevder at sparetilbøyeligheten økte kraftig etter finanskrisen, mens villigheten til å ta opp lån og investere ble svekket. Mens sparing ofte er drevet av frykt, fordrer investeringer og låneopptak i alle fall en viss fremtidstro.

I henhold til denne teorien kan dagens dollarrente på to prosent allerede være for høy. I så fall kan konsekvensen bli en negativ spiral i økonomien utløst av sviktende etterspørsel forårsaket av systematiske spareoverskudd.

Selv om den sekulære stagnasjonsteorien har økt i popularitet de siste årene, er det viktig å huske at den nøytrale renten ikke er konstant. Den påvirkes blant annet av finanspolitikk, demografi, teknologi og så videre.

Fortsatt ekspansiv

Selv heller jeg mot at den nøytrale renten har økt de siste årene, blant annet på grunn av en mer ekspansiv finanspolitikk, og at dagens styringsrente er lavere enn likevekstrenten.

I så fall er pengepolitikken fortsatt ekspansiv. Så lenge dette er tilfelle, vil den iboende tendensen til økonomien være mot akselerasjon og ikke stagnasjon, mens oppgangen i finansmarkedet vil tendere mot å bli gradvis villere og mer manisk. Litt som en fest hvor baren er fortsatt velfylt og det er gratis drikke til alle.

Billige penger er en nødvendig, men ikke tilstrekkelig betingelse for en boble. Den andre ingrediensen er en troverdig veksthistorie som kan generere entusiasme og tilsynelatende berettige nærmest uendelig høye verdsettelser.

På 80-tallet trodde mange at japanerne ville ta over verden på grunn av deres overlegne arbeidsmoral. Dermed var ingen multippel for høy for Tokyo-børsen.

Tilsvarende fryktet mange på 70-tallet at Sovjetunionen ville vinne den kalde krigen. I et slikt klima var ingen pris for gull og sølv for høy ettersom alt annet ville bli verdiløst om kommunistene tok over.

Boblekandidater

Hva kan skape entusiasme denne gangen? Selv heller jeg mot at svaret ligger i teknologisektoren. Kryptoboblen i 2018 gir i så måte en pekepinn. Drivkraften bak denne var en tro på at finanssektoren og dagens pengesystem ville bli disruptert.

Disrupsjonshistorien innen bank og finans er troverdig, og dette blinker fintech ut som en sektor hvor en mani og boble lett kan utvikle seg. Kunstig intelligens er en annen åpenbar kandidat.

ESG-aksjer, det vil si miljøsnille og bærekraftige selskaper, har gjort skarpt de siste årene. Kan en fullblods boble utvikle seg der? Det er mulig, men her er jeg mer tvilende ettersom det vanskelig å rasjonalisere hvorfor ingen pris er for høy.

Som investor representerer bobler og manier et tveegget sverd. På den ene siden skapes formuer aldri raskere enn under opptakten til sådanne. Motsatt blir man fort ruinert om man kaster seg inn på toppen drevet av FOMO, «fear-of-missing-out».

Finansmarkedet er stort sett rasjonelt. Noen ganger gripes det imidlertid av panikk eller manier. Om renten holdes for lav for lenge, er det gode muligheter for at en boble utvikler seg og kulminerer rundt eller like etter det kommende tiårsskiftet.

Facebook

Så hvilke aksjer skal man kjøpe? Facebook er et eksempel på en boblekandidat. Aksjen er for tiden upopulær grunnet skandalene rundt misbruk av personinformasjon og spredning av falske nyheter.

Selskapet satser imidlertid tungt på fintech gjennom blant annet å utvikle sin egen kryptovaluta. Planen er å revolusjonere betalingsmarkedet og internetthandel.

Lykkes Facebook med dette prosjektet, kan caset bli transformert fra et skadeskutt sosialt medieselskap til en fintech-stjerne hvor bare fantasien setter grenser for hvor høyt aksjen kan gå.

Dovre-porteføljen

  • Akastor
  • BW Offshore
  • Flex LNG
  • Yara
  • Magseis
  • Okeanis

Inn: -

Ut: -