.

 

 

Fintech forbi vippepunktet

23.04.2019

Store deler av finansbransjen opererer fortsatt i steinalderen. En tsunami av ny teknologi og regulatoriske endringer skaper et fruktbart klima for disrupsjoner.

De store dagligbankene med sine kjernebanksystemer programmert på 80-tallet står overfor sin største utfordring noensinne. Fintech sammen med nye reguleringer kan snu opp ned på banklandskapet de neste ti årene.

Fintech truer banknæringen på to måter. For det første kan marginer komme under press og markedsandeler tapes som en følge av konkurranse fra aktører som løper raskere og er mer effektive.

Tenk bare på de enorme inntektene bankene har fra betalingsformidling. Disse inntektsstrømmene representerer selve indrefileten i bankregnskapet ettersom de både er stabile og aldri kan bli negative.

Race to the bottom

PSD2-direktivet som trer i kraft i disse dager, vil slippe løs konkurransen i dette oligopolistiske markedet. Siden ting skalerer enormt innen IT, er min gjetning at dette vil lede til et «race to the bottom» i prisene på betalingstjenester.

Den andre måten fintech-revolusjonen skader bankene på, er ved å tvinge frem økte IT-investeringer. Rune Bjerke gjentar stadig at DNB må bli en IT-bedrift. Det vil koste, noe som vil gi mindre penger til utbytte og vekst.

I meglerbransjen sluker Nordnet i disse dager Netfonds. Dette er et oppkjøp som ikke overrasker gitt de åpenbare skalafordelene. For alt innen IT er endepunktet monopol så fremt myndighetene ikke griper inn. Bare tenk på Microsoft, Google og Intel.

Nordnet vil fortsette å ta markedsandeler fra de tradisjonelle meglerhusene og vil også bredde produktspekteret sitt over tid. Litt som Amazon som begynte å selge bøker, men som i dag har verdens største vareutvalg.

Crowd funding

For dem som sitter langsiktig i ABG Sundal Collier, kan det bli mange muligheter til å snitte ned kostprisen. Det er tungt å svømme mot strømmen over tid. At tidene endrer seg i meglerbransjen, har man imidlertid fått med seg også der. ABG kjøpte seg nylig inn i «crowd funding»-selskapet Kameo.

«Crowd funding», også kalt folkefinansiering, er i realiteten corporate finance-virksomhet, selve bærebjelken i inntjeningen til meglerbransjen. Kan det tenkes at «crowd funding»-plattformene etter hvert blir så gode at de kannibaliserer den tradisjonelle og svært lukrative emisjonsvirksomheten?

Ikke vet jeg, men det vil ikke overraske. Teknologi er vanskelig å kontrollere straks den er sluppet løs og folk har lært seg å bruke den. «Crowd funding» er uansett en spennende nisje ettersom bedret tilgang til finansiering for små og mellomstore bedrifter er et uttalt mål for myndighetene.

Forvaltningsbransjen går heller ikke klar av fintech-revolusjonen. Indeksfond spiser markedsandeler, mens AI vil spille en stadig større rolle i forvaltningen av aktive fond.

Forbud mot returprovisjon

Den største trusselen på kort sikt er det rådgivningsbransjen som står overfor. Investeringsrådgivere lever i stor grad av returprovisjoner fra fondsselskaper og investeringsbanker. Forbrukerrådet anbefalte nylig at det bør bli forbud mot slike «kick-backs».

Selv om bransjen protesterer, vil det nok skje før eller siden. Vil du at legen din skal få returprovisjon av legemiddelselskapet hver gang han skriver ut en resept?

Rådgivningsbransjen trues også av digitale plattformer, deriblant robot-rådgivere. Digitale plattformer gir større skalerbarhet og hurtighet. Videre gjør de det lettere å håndtere de mange regulatoriske kravene.

Blockchain og kryptovalutaer

Blockchain og kryptovalutaer er en annen disrupsjonskraft. Her kan nevnes at Facebook jobber med å lage sin egen kryptovaluta som skal gjøre det enklere for brukerne å sende penger til hverandre.

Dette er ikke bare en trussel mot banknæringen. Dagens ledende kryptovalutaer som bitcoin kan også bli disruptert.

Blockchain åpner ellers for «tokenization of securities”. Ved å legge verdipapirer på blockchain, kan du eliminere føring av aksjonærbøker og problemer som udekkede short-salg.

Tokenisering av verdipapirer gjør det dessuten lettere å omsette dem uten mellommann. Videre blir det enkelt og billig å gjennomføre emisjoner med globalt nedslagsfelt.

Vil kombinasjonen av tokenisering, «crowd funding» og digitale plattformer lede til en revolusjon i kapitalmarkedet? Hvem vet, men jeg ville ikke avskrevet muligheten.

Dovre-porteføljen

  • Northern Drilling
  • Akastor
  • BW Offshore
  • Flex LNG
  • Yara
  • Magseis

Inn: -

Ut: -