.

 

 

Er den fjerde industrielle revolusjon her?

18.03.2019

Makter Wall Street å passere fjorårstoppen, vil bullmarkedet ha vart i over ti år. Hvorvidt dette skjer, avhenger i stor grad av amerikansk produktivitet og kinesisk vekst.

Lønnsveksten i USA er høyere enn inflasjonen. Det er kun bærekraftig dersom produktiviteten øker.

Produktivitetsveksten har vært elendig etter finanskrisen. Den har ligget mellom null og en prosent per år mesteparten av tiden, men i vinter har den klatret til oppunder to prosent.

Kanskje den mye omtalte fjerde industrielle revolusjonen endelig har ankommet? Hittil har det vært sagt at den er synlig alle steder unntatt i de økonomiske statistikkene.

Alternativt kan det tenkes at mangel på arbeidskraft tvinger bedriftene til å bli mer effektive.

Revolusjon eller blaff?

Fortsetter de positive taktene i produktiviteten, kan vi stå foran en god spiral hvor reallønnsvekst understøtter økt privat forbruk. I så fall kan konjunkturoppsvinget vare i flere år til.

Holder produktivitetsveksten seg på to prosent, er en lønnsvekst på fire prosent forenlig med et inflasjonsmål på to. Til sammenligning er dagens lønnsvekst på knappe 3,5 prosent.

Skulle det vise seg at oppsvinget i produktiviteten kun er et forbigående blaff, vil imidlertid en robust lønnsvekst over tid være inflasjonsdrivende. Federal Reserve vil da før eller siden måtte heve renten aggressivt, noe som vil utløse en resesjon og et nedgangsmarked på børsen.

Politikkomlegging

På grunn av det pågående skiftet fra et absolutt til et gjennomsnittlig inflasjonsmål kan det likevel ta tid fra inflasjonen stiger til sentralbanken trykker inn bremsepedalen. Det gir børsen en rimelig god sjanse til å sette nye rekorder selv i et lavproduktivitets-scenario.

Personlig er jeg teknologioptimist og heller mot at oppsvinget i produktiviteten har bærekraft. Bare tenk på omveltningene vi nå ser i store og viktige næringer som varehandel og bank.

I så fall vil inflasjonen holde seg lav en god stund til, noe som gjør at Federal Reserve kan ta det med ro. Med et bakteppe preget av moderat, produktivitetsdrevet vekst, stabil inflasjon og lave renter er det lett å forestille seg at rekordene da vil falle på Wall Street så fremt verden ikke rammes av et Kina-sjokk.

Våkner dragen?

Kina har vært den viktigste motoren i verdensøkonomien dette tiåret med USA på en andreplass. Kinesisk økonomi har gjort det svakt i vinter, og den løpende statistikken er fortsatt dårlig.

Jeg tviler likevel på at det store Kina-krakket kommer nå. Det tilkjennegis av at myndighetene har iverksatt betydelige stimulanser i form av skatteletter og økt kredittilgang, noe som borger for et oppsving, dog med et etterslep.

Skyter kinesisk økonomi fart i andre halvår, vil det være godt nytt for prosykliske aktiva som aksjer og råvarer. Det vil i så fall fyre ytterligere oppunder det globale børsrallyet, og oddene vil da være gode for at vi snart kan feire tiårsjubileet for bullmarkedet.

Lav gasspris frister

Yara får denne uken plass i Dovre-porteføljen. Våren er normalt en svak periode i ureamarkedet, men den europeiske gassprisen har falt over 30 prosent hittil i år. Det vil støtte Yara sin driftsmargin i skuldermånedene.

Ureaprisen har også overraskende steget noe den siste uken, og hvis denne trenden fortsetter, kan den sesongmessige reprisingen av aksjen komme raskere enn ventet.

På lengre sikt fremstår utsiktene for gjødselindustrien som gode med avtakende kapasitetsvekst i kommende år og en lite konjunkturutsatt etterspørsel. Salg av eiendeler utenfor kjernevirksomheten kan også skape kurstriggere fremover.

Dovre-porteføljen

  • Northern Drilling
  • Akastor
  • BW Offshore
  • Philly Shipyard
  • Flex LNG
  • Yara

Inn: Yara

Ut: Bonheur