.

 

 

Er blockchain den nye gullstandarden?

11.02.2019

Mange nekrologer har allerede blitt skrevet etter fjorårets krakk i kryptovalutamarkedet. Mye tyder dog på at dette alternative pengesystemet har kommet for å bli.

Dagens tradisjonelle pengesystemer lever av tillit. Verken dollar, euro eller kroner er støttet opp av noen realverdier, kun en blind tro på at myndighetene vil opptre ansvarlig og ikke falle for fristelsen til å la seddelpressen løpe løpsk.

Historien advarer imidlertid mot at slike tillitsbaserte pengesystemer ofte feiler. Tenk på det stagflatoriske 70-tallet eller mer ekstreme tilfeller som Venezuela.

Desentralisert tillit

Dette bringer meg inn på blokkjedeteknologien. Kjernen i denne er desentralisert tillit. Blockchain muliggjør et desentralisert regnskap som ikke kan forfalskes og hvor spillereglene ikke kan endres underveis uten at flertallet av deltakerne godkjenner det.

Blockchains største og eneste «killer app» så langt er kryptovalutaer. Den første av disse, bitcoin, har allerede eksistert i ti år, fått en markedsverdi på 500 milliarder kroner og bevist prinsippene ved teknologien.

Hovedfordelene

Kryptovalutabaserte pengesystemer er ikke avhengige av tillit til en sentral myndighet og har gullstandard-liknende egenskaper. Her kan nevnes at det aldri kan bli mer enn 21 millioner bitcoin. Denne innebygde inflasjonsbeskyttelsen og fraværet av motpartrisiko – kryptovalutaer trenger ikke banker – er hovedfordelene.

Dette bringer meg inn på den store triggeren, nemlig tiltroen til de tradisjonelle pengesystemene. Skulle denne forvitre, for eksempel på grunn av et større inflasjonsutbrudd, kan mange sparere velge krypto-alternativer.

Det er lite som peker mot faretruende prisvekst med det første, men enkelte langsiktige trender gir grunn til uro. Her kan nevnes at amerikanske statsfinanser får stadig mer bananrepublikk-preg. For dypt gjeldssatte nasjoner kan fristelsen til å inflatere vekk gjelden etter hvert bli uimotståelig.

Fire utfordringer

Så skal man kjøpe kryptovaluta? Ikke nødvendigvis. Teknologien er umoden, og fire hovedutfordringer gjenstår før den blir en reell utfordrer til dagens pengesystemer.

Den første er kraftforbruket. Bitcoin-blokkjeden bruker i dag like mye strøm som enkelte land. Et så stort miljøavtrykk er uakseptabelt, men den gode nyheten er at løsninger finnes.

Det høye strømforbruket skyldes at bitcoin validerer transaksjoner ved hjelp av «proof of work»-protokollen. Om den nyere og mer effektive «proof of stake»-teknologien tas i bruk, kan energiforbruket kuttes med 99,9 prosent.

Det andre problemet er skalerbarhet. Bitcoin håndterer kun sju transaksjoner per sekund mot Visas 1500. EOS, verdens fjerde største kryptovaluta, klarer 3000 transaksjoner per sekund samtidig som kraftforbruket er neglisjerbart takket være delegert «proof of stake»-teknologi.

Det tredje problemet er brukervennlighet. I dag kreves inngående dataferdigheter for å håndtere kryptovaluta. Det fjerde er hvitvasking og kriminalitet. Hvem som helst kan handle kryptovaluta.

De ulike valutaene

Så hvilken kryptovaluta er best? Bitcoin er størst og eldst. Blokkjeden er imidlertid treg og bruker masse strøm. Dersom programkoden ikke oppdateres, risikerer bitcoin en langsom død i likhet med andre ineffektive teknologier. Motposten er at Bitcoin har et sterkt varemerke, mens Lightning-nettverket kan løse skaleringsproblemet.

Etherum, den tredje største kryptovalutaen, skal oppdatere koden og gå over til «proof of stake». Dette er godt nytt, men samtidig har EOS allerede de fleste funksjonalitetene som etherum søker å oppnå.

Ripple, den nest-største kryptovalutaen, brukes av en rekke banker i forbindelse med internasjonale pengeoverførsler. Blokkjeden er rask og effektiv, men høy grad av sentralisering reiser spørsmål.

Summa summarum er det farlig å avskrive det disruptive potensialet til blokkjedeteknologien og kryptovalutaer.  Dette blinker dette segmentet ut som ett av de mest spennende langsiktige investeringstemaene, dog med høy risiko.

Dovre-porteføljen

  • TGS
  • Northern Drilling
  • B2Holding
  • Akastor
  • Self Storage Group
  • BW Offshore

Inn: -

Ut: -