.

 

 

Ekko fra årtusenskiftet

03.04.2018

Korreksjonen nærmer seg trolig slutten, og startskuddet for den neste og siste etappen i det langsiktige oppgangsmarkedet kan snart bli fyrt av. Her er hvordan nachspielet på børsen kan arte seg.

En reise tilbake til 90-tallet kan gi en pekepinn på hva vi har i vente. Den gangen dro også teknologisektoren lasset i det spektakulære oppgangsmarkedet.

Videre var råvareprisene svake gjennom store deler av perioden samtidig som oppsvinget i verdensøkonomien var langvarig men anemisk.

I mars 2000 toppet S&P 500-indeksen ut, tolv måneder før en grunn resesjon startet i mars 2001. Normalt vender børsen ned 3-12 måneder før neste nedgangstid.

Turboen slår inn

Konjunkturoppsvinget er mest fremskredent i USA, og dette taler for at omslaget vil komme først her. De neste to årene slår imidlertid den finanspolitiske turboen inn for fullt, og dette argumenterer mot en snarlig resesjon.

Her kan nevnes at de finanspolitiske stimulansene eskalerer fra 0,3 prosent av BNP i 2017 til 0,8 prosent i år og solide 1,3 prosent i 2019. Det er populisme i praksis.

Får vi en handelskrig, kan det kortslutte festen, men faren for det er neppe høy. Trump synes primært å fokusere på Kina, og det mest sannsynlige utfallet av de pågående friksjonene er at kineserne gir etter og åpner opp det gigantiske innenlandske markedet. Det vil være godt nytt for amerikansk og europeisk næringsliv.

Bakgrunnen for det optimistiske synet er at det vil være irrasjonelt av kineserne å gå inn i en fullblods handelskrig som vil ramme dem fire ganger hardere enn USA. Videre gjør den historisk lave arbeidsløsheten at Trump har lite å tjene på proteksjonisme akkurat nå.

Back to the future

Starter den neste nedgangstiden i 2020, er vi nå i 1999 for å bruke 90-tallsanalogien. Gjennom 1999 og inn i det nye årtusenet steg børsene eksplosivt ledet an av teknologiaksjer før S&P 500 nådde toppen i mars 2000.

Den tilsvarende rekordnoteringen på hovedindeksen kom høsten 2000. Hva skyldes etterslepet?

Forklaringen ligger i sektorsammensetningen. Mens teknologi er største bransje på Wall Street, er dypsykliske næringer som råvareindustri og shipping tungt representert i Norge.

Fordi storparten av inntjeningen ligger et godt stykke frem i tid, er teknologisektoren rentefølsom. Rundt årtusenskiftet tvang den sterke økonomien Federal Reserve til å stramme inn pengepolitikken markant, og dette førte til at smertegrensen for teknologiaksjene til slutt ble overskredet med et trendskifte som resultat.

Nachspiel-vinnerne

Dypsykliske næringer som shipping og råvareindustri er derimot lite rentesensitive. Årsaken er at inntjeningen er «front-loaded».

Videre er kapasitetsutnyttelsen den viktigste resultatdriveren, og siden denne når toppen helt i slutten av konjunkturoppgangen, har inntjeningen og aksjekursene en tendens til å eksplodere først når festen har kommet til nachspiel-stadiet.

Dette skjedde også rundt årtusenskiftet. Mens teknologi-aksjene var i fritt fall fra mars 2000, fortsatte rallyet i syklisk råvareindustri helt til våren 2001.

At rekordnoteringen på hovedindeksen kom høsten 2000, gjenspeiler de motstridende kreftene fra en teknologisektor i utforbakke og en råvaresektor i medvind.

Tilsvarende takter utspant seg på Wall Street. Her kan nevnes at S&P 500-indeksen eksklusiv teknologi først toppet ut i mai 2001.

Det er lett å forestille seg at vi får en liknende utvikling denne gangen. Kanskje teknologi-sektoren topper ut i andre halvår, mens det sykliske rallyet fortsetter et godt stykke ut i 2019? Ikke vet jeg, men det er min beste gjetning akkurat nå.

Dovre-porteføljen

  • Flex LNG
  • Archer
  • TGS
  • Spectrum
  • Avance Gas
  • Frontline

Inn: -

Ut: -