.

 

 

Disclaimers

Disclaimers

Dovre Forvaltning er et fondsforvaltningsselskap som forvalter midler på vegne av våre kunder i verdipapirmarkedet.

Dovre Forvaltning gir ofte uttrykk for vårt syn på markedet, økonomien, enkeltaksjer og investeringsmuligheter i alminnelighet i artikler i pressen, intervjuer, e-poster, på denne websiden og gjennom andre kanaler (til sammen eller hver for seg heretter benevnt som Kommunikasjon).

Enhver slik Kommunikasjon fra Dovre Forvaltning har kun som formål å informere. Kommunikasjonen utgjør ikke noe investeringsråd, og du skal ikke basere deg på den i forbindelse med investeringsbeslutninger. Dovre Forvaltning er ikke et analyseselskap som publiserer uavhengige analyser. Når vi utarbeider Kommunikasjon, følger vi ikke lovkrav for analyser som skal sikre at informasjonen er uavhengig og objektiv. Dovre har ingen restriksjoner på å plassere ordrer før publisering av slik informasjon eller Kommunikasjon.

Som et forvaltningsselskap kan Dovre Forvaltning på vegne av våre fond eller kunder ha posisjoner i verdipapirer nevnt i Kommunikasjon, og Dovre skal således ikke ses på som en uavhengig rådgiver.

Dovre Forvaltning yter ikke offentlige råd vedrørende naturen, den potensielle verdien eller egnetheten av noen investeringer, verdipapirer eller investeringsstrategier. Dovre Forvaltning gir ingen garantier vedrørende nøyaktigheten eller fullstendigheten i informasjon eller synspunkter som fremgår av Kommunikasjonen.

Dovre Forvaltning aksepterer ikke noe ansvar for skade eller tap som måtte oppstå som en følge av anvendelse av Kommunikasjonen.

 

PRIVACY POLICY

 

ENGAGEMENT POLICY
REPORT ON IMPLEMENTENTATION OF ENGAGEMENT POLICY FOR YEAR 2019