.

 

 

Den kinesiske gjeldsturboen slår inn

11.03.2019

De kinesiske kreditt-tallene for januar viste eksplosiv vekst. Markerer dette starten på en ny trend?

Få kan beskylde Kina for inkompetanse i den økonomiske politikken. Ingen land har tross alt løftet så mange ut av fattigdom på så kort tid.

Den neste store utfordringen for kommunistpartiet er å unngå den såkalte «middle-income trap». Et økende velstandsnivå gjør at Kina ikke lenger er kostnadsleder, og da må innovasjon og entreprenørskap overta som motor i økonomien.

Myndighetene er smertelig klar over at den kraftige gjeldsveksten etter finanskrisen øker faren for at landet blir fanget i «the middle-income trap». Derfor har kredittilgangen blitt strupet siden midten av 2017. Videre har flere strukturelle reformer blitt iverksatt.

Strukturelle reformer fører som regel til at økonomien først svekker seg, mens gevinstene materialiserer seg på lang sikt. Litt som å ta en bitter medisin. Først gjør det vondt.

Avmatning siden 2017

Kinesisk økonomi har svekket seg det siste året, både grunnet kredittinnstrammingen og strukturelle reformer men også handelskrigen. Det tilkjennegis blant annet av Li Keqiang-indeksen som måler vanskelig manipulerbare størrelser som elektrisitetsforbruk og varetransport over jernbane. Denne toppet ut i 2017 og har falt moderat siden.

Utlånstallene for januar som ble sluppet for noen uker siden, viste en eksplosiv økning. Betyr dette at myndighetene har forlatt kredittinnstrammingspolitikken?

Jeg heller mot det av to årsaker. Den ene er at aktiviteten svekket seg for mye gjennom fjoråret. Dette har skapt frykt for misnøye i befolkningen og sosial uro.

Handelsforhandlingene

Den andre er de pågående handelsforhandlingene. Dersom økonomien er svak, vil Trump lett tenke at kineserne er desperate og ikke har råd til å forlate forhandlingsbordet uten en avtale.

I så måte vil det være beleilig for president Xi om veksten tar seg opp fremover med eller uten en handelsavtale. Da kan kineserne forhandle med styrke.

De grønne skuddene har allerede dukket opp. Her kan nevnes at kinesiske aksjer er børsvinner så langt i år, mens industrimetallprisene har steget markert de siste ukene.

Oppsving i andre halvår

Dersom kredittallene for januar markerer startskuddet for et større stimulanseprogram, er veksten nær en bunn nå, og et solid oppsving kan da ventes i andre halvår. Hvilke implikasjoner har dette for finansmarkedene?

Sterkere kinesiske konjunkturer vil være godt nytt for råvaremarkedet og sykliske aksjer. Fremvoksende markeder og vekstsensitive børser som den tyske bør også gjøre det skarpt.

I valutamarkedet vil prosykliske valuter som norske kroner styrke seg, mens en oppgang i veksten i resten av verden relativt til USA vil skape motvinder for dollaren.

Handelsavtale-vinner

Flex LNG slippes inn i Dovre-porteføljen denne uken. I tillegg til å tjene på en handelsavtale mellom USA og Kina, fristes jeg av de gode utsiktene for LNG-markedet på lang sikt.

Lav LNG-pris i Asia etter en varm vinter kombinert med høy leveringstakt av nye skip har ført til et kraftig ratefall fra toppen i fjor høst. Shippingaksjene har respondert deretter med svak kursutvikling siste månedene.

Gassprisen i det asiatiske markedet er nå i paritet med kull noe som begrenser ytterligere sesongmessig nedside.  Det er ventet nok en sterk vintersesong i 2019 som en følge av fortsatt robust etterspørselsvekst i Kina og India møtt av ny eksportkapasitet i USA og Russland.

Flex handles nå med rabatt i forhold til NAV, og med seks skip i vannet til høsten fremstår rederiet som godt posisjonert for stigende rater.

Dovre-porteføljen

  • Northern Drilling
  • Akastor
  • BW Offshore
  • Philly Shipyard
  • Bonheur
  • Flex LNG

Inn: Flex LNG

Ut: TGS