.

 

 

Bitcoin tar av for fjerde gang

01.07.2019

Det er ikke ofte i løpet av et menneskeliv at man får oppleve et paradigmeskifte. Fremveksten av kryptovalutaer har potensial til å transformere hele vårt pengesystem.

Da internett grodde frem på 90-tallet, var det ikke enkelt å forutse det voldsomme potensialet til teknologien. Det manglet ikke på skeptikere som hevdet at det var en flopp og motegreie som ville dø ut av seg selv.

Dette ble underbygd med at nettet var tregt og lite brukervennlig. Dermed ville privat bruk være marginal. Dernest var det vanskelig å se hvordan man kunne tjene penger på det. De kommersielle incentivene var fraværende. Hvordan kunne noen bli rik av å legge ut tekst på en nettside gratis?

Tilsvarende mangler det ikke på skeptikere til kryptovalutaer. Spådommer om at bitcoin er en boble som snart går i null, gjentas til det kjedsommelige. Kronargumentet er at teknologien er treg, har dårlig sikkerhet og er lite brukervennlig. Har du hørt noe lignende før?

Miljøvernerne vil dessuten påpeke at miljøavtrykket i form av det enorme strømforbruket er uakseptabelt, mens bankfolk vil fremheve den manglende muligheten til å fryse kontoer og blokkere overføringer som en fatal svakhet. Hvordan kan man ellers forhindre at kriminelle eller sanksjonerte stater bruker kryptovaluta?

Tilhengerne hevder at denne sensur-resistensen tvert imot er en fordel, i alle fall om du er en menneskerettighetsaktivist i Russland eller Kina.

Hva sier Mr. Market?

Ser vi på utviklingen til flaggbæreren, bitcoin, har det vært tre distinkte krypto-bullmarkeder og tre krakk i løpet av de siste ti årene. Under krakkene har kursen falt mellom 82 og 91 prosent, men på tross av disse brutale fallene har bitcoin steget fra 0,01 til 13 000.

At den langsiktige trenden har vært bratt opp, er ingen tilfeldighet. Dette skyldes at teknologien og infrastrukturen systematisk har blitt bedre noe som har understøttet en eksponentiell vekst i adopsjonen.

Her kan nevnes at mens bitcoin ved inngangen til tiåret ble handlet ved at to personer møtte opp på en parkeringsplass og så utvekslet kontanter i bytte mot en minnepinne, har vi nå børser som gjør kjøp og salg av kryptovaluta enkelt.

Nytt bullmarked

Et fjerde bullmarket i bitcoin synes nå i gang. Hvor høyt dette vil ta kursen, er vanskelig å spå, men risk/reward-forholdet er fortsatt asymmetrisk. Mens nedsiden er 100 prosent, er oppsiden 10- til 100-gangen ved full adopsjon.

Dagens bullmarked skiller seg fra 2017 på noen områder. For det første har oppgangen i stor grad vært drevet av bitcoin, mens de mange «copy cat»-ene som ble skapt under forrige sykel, henger etter.

En mulig forklaring er at selv om bitcoin ikke har den nyeste og beste teknologien, så oppfattes den som trygg og pålitelig. Valutaen har vært testet i både «hell and high water» og har bestått sjøprøven. Det gir den en tillit som nyere valutaer mangler.

Noen ganger kan det være en fordel å være «at the bleeding edge» av ny teknologi. For ting som krever tillit og hvor feiltoleransen er null, er det imidlertid som regel bedre å la andre være beta-testere og heller følge etter når teknologien er moden. Mr. Market mener tydeligvis at Bitcoin har funnet den rette balansen her.

Kryptorelaterte aksjer

Når bitcoin treffer rekordterritorium igjen, vil det ganske sikkert utløse fornyet interesse for kryptorelaterte aksjer på børs på samme måte som i 2017. Den gangen tredoblet Element seg da de sa at de planla å utstede sin egen valuta.

I den neste kryptoeuforien vil nok investorene vurdere forretningsmodellen grundigere før aksjekursen sendes i taket. Jeg ville derfor ikke veddet på at Element får et comeback.

Libra

Hva så med Facebook sin kryptovaluta, Libra? Kan denne disruptere bitcoin? Jeg tviler på det. Hovedårsaken er at Libra ganske sikkert vil bli rammet av tunge reguleringer, noe som gjør at sluttproduktet kan ende opp med å avvike lite fra dagens banktransaksjoner.

Libra utgjør nok først og fremst en trussel mot bankenes betalingsmonopol, mens de desentraliserte kryptovalutaene vil fortsette å leve og utvikle seg i et parallelt univers.

Dovre-porteføljen

  • Flex LNG
  • Magseis
  • Okeanis
  • NRC Group
  • Kværner
  • Elkem

Inn: -

Ut: -