.

 

 

Børsen digitaliseres

27.05.2019

Verden i dag kjennetegnes av moderat, men stabil vekst. Enkelte selskaper vokser derimot i rakettfart, og fellesnevneren for de fleste er digitalt salg og distribusjon.

Den globale børsoppgangen er inne i sitt tiende år drevet frem av sentralbankstimulanse som har sikret moderat, men stabil vekst i økonomien. Ser en imidlertid på de ulike børsene, synliggjøres store forskjeller. Wall Street peker seg ut som en klar ledestjerne med en firedobling siden bunnen i 2009.

Dette har igjen vært ledet av et fåtall enkeltaksjer innenfor den såkalte FAANG-kategorien (Facebook, Amazon, Apple, Netflix, Google). Flere av disse selskapene ble født under dotcom-boblen og fortsatte i all hovedsak å satse på en heldigital forretningsmodell selv i skyggedalårene etter at boblen sprakk.

Etter hvert som konsumentene og infrastrukturen ble tilstrekkelig modnet, har topplinjeveksten til disse selskapene eksplodert.

Amazon tar over verden

Amazon er et godt eksempel. Via en digital salgsplattform har Amazon gradvis kunnet dominere mer og mer av den globale detaljhandelen. De siste ti årene har selskapet økt inntektene med over 1200 prosent.

Lavere kostnadsbase enn konkurrenter med fysiske butikker muliggjør lavere utsalgspriser. Prislederskap øker salgsvolum som igjen fører til lavere innkjøpskostnad. Skala avler skala. Det er foreløpig lite som tyder på at denne trenden vil reversere seg.

Nordisk industrieventyr

En trenger imidlertid ikke å se til USA for å finne et industrieventyr basert på digital distribusjonsplattform. Gambling-sektoren på nabobørsen vår i Sverige har femdoblet seg de siste fem årene. De fleste nordiske selskaper innenfor gambling satset tidlig på digitale plattformer og markedsføring og høster nå fruktene av dette.

På tross av sterk vekst utgjør digital gambling fortsatt bare elleve prosent av det totale markedet. Høye marginer og lite konjunkturutsatte inntekter gjør meg positiv til denne sektoren som en langsiktig eksponering mot digitaliseringstrenden. Her kan aksjer som Kindred Group og Kambi Group nevnes.

Ny finansvirkelighet

Finanssektoren var i 2018 største bidragsyter til den samlede selskapsinntjeningen på Oslo Børs. En skulle tro dette skyldes at kostnadsbasene var kuttet til beinet, men kostnadsprosenten til de tradisjonelle bankene ligger jevnt på 40 til 50 prosent av inntektene.

Når en industri har høye marginer på tross av høyt kostnadsnivå, åpner det muligheter for aktører som klarer å bryte inn med alternative forretningsmodeller.

Det er akkurat dette de nordiske forbruksbankene har gjort over de siste ti årene. Ved å basere bankvirksomheten på ett produkt og ha en heldigital distribusjonsplattform uten fysiske filialer, klarer forbruksbankene en kostnadsprosent ned mot ti prosent justert for markedsføringsutgifter.

Trekker en opp aksjegrafen til Bank Norwegian siden oppstart, rangerer selskapet blant de beste norske investeringene i historien.

Kapitalforvaltning nestemann

Kapitalforvaltningsbransjen er også i ferd med å bli revolusjonert av digitaliseringstrenden. Kundene søker nå billigere produkter, og de ønsker å kunne følge opp investeringene sine på en enkel måte. Parallelt har de regulatoriske kravene blitt strengere med tilhørende økte kostnader.

Dette forsterker behovet for skala innenfor den tradisjonelle forvaltningsbransjemodellen hvor aktører med tilknytning til bankene har hatt et naturlig fortrinn. Mindre, uavhengige forvaltningsselskaper vil møte stadig større utfordringer.

I Dovre ønsker vi å ligge foran denne trenden heller enn å følge etter. Dovre fusjonerer derfor nå med Huddlestock som har utviklet en nettbasert plattform i verdensklasse. Vi søker å kunne tilby kundene våre god avkastning kombinert med et enkelt og tilgjengelig brukergrensesnitt, og veien til det går via digitalisering.

Innvannende oppkjøp

Seismikkbransjen er i bedring, og jeg fristes av multiplene til TGS etter det innvannende oppkjøpet av Spectrum. På 2020-estimater prises det kombinerte selskapet nå til rundt fem ganger driftsresultat, mens den historiske snittprisingen er dobbelt så høy.

I tillegg er reprosessering av eldre seismikkdata en sterk bransjetrend. Det kan ligge en oppside i aksjen utover konsensus dersom TGS sin prosesseringsavdeling klarer mersalg på eldre data i Spectrum sitt bibliotek.

Dovre-porteføljen

  • Akastor
  • Flex LNG
  • Yara
  • Magseis
  • Okeanis
  • TGS

Inn: TGS

Ut: BW Offshore