.

 

 

AI-revolusjonen er her

15.04.2019

Adopsjonen av AI har nådd den bratte delen av S-kurven. Teknologien har potensial til å transformere verdensøkonomien og finansmarkedene.

Ett av sju større selskaper globalt satser nå aktivt på kunstig intelligens (AI). Dette tallet ventes å stige til to av tre frem mot 2021, noe som tilkjennegir at AI-revolusjonen har ankommet.

Det er to forhold som gjør AI potensielt transformerende for verdensøkonomien: For det første har teknologien brede anvendelsesområder. Litt som elektrisitet og internett.

Dernest skjer adopsjonen raskt. Vi snakker kanskje om det hurtigste teknologiskiftet i historien.

Maskinlæring

AI representerer en ny måte å programmere på. I tradisjonell programmering lages detaljerte regler for enhver eventualitet. Det er tidkrevende og egner seg dårlig til komplekse oppgaver som bilde- og stemmeanalyse.

AI-programmering skjer derimot gjennom læring ved bruk av eksempler. Her kan nevnes at dersom du ønsker å bruke AI til å finne kreft på et røntgen-bilde, så er alt som kreves ferdig diagnostiserte bilder. Jo flere du har, desto mer treffsikker blir algoritmen.

Datatilgang kritisk

Dette tilkjennegir at tilgang på treningsdata er en kritisk suksessfaktor, noe som gir mange av de eksisterende teknologi- og internettgigantene konkurransefortrinn. Tenk Google og Facebook som spionerer på oss hver dag, eller den kinesiske staten som har verdens mest omfattende overvåkningsprogram av egne innbyggere.

Hva kan AI brukes til? AI egner seg godt til rutineoppgaver. Tenk kjøring av lastebiler eller analyse av røntgenbilder.

Den største killer-applikasjonen så langt er chatte-roboter som brukes i forbindelse med kundeservice. Stadig bedre språkferdigheter gjør at AI på sikt kan eliminere de fleste sentralbord- og callcenter-jobber. Fortsatt gjenstår det imidlertid en del før språkforståelsen er god nok.

AI finner også store anvendelsesområder i finans innen alt fra deteksjon av svindel til kredittvurderinger. I industrien kan AI brukes til å gjøre roboter smartere slik at de kan erstatte flere rutineoppgaver utført av mennesker i dag.

Ikke menneskelig intelligens

AI er imidlertid ikke anvendelig til alt. Dagens versjon er kun en avansert form for statistisk analyse av store datasett som har lite med generell menneskelig intelligens å gjøre. AI vil derfor vanskelig kunne erstatte jobber som innebærer høy grad av «multi-tasking» eller kreativitet. Ta lederjobber som eksempel.

Hvorfor kommer AI-revolusjonen akkurat nå? Det skyldes dels tilgangen på store mengder digitale data, men primært at vi har fått prosessorer med tilstrekkelig regnekraft.

AI-prosessorer behandler data i parallell i stedet for sekvensielt. Mens en tradisjonell intel-prosessor har to eller fire avanserte kjerner som kan foreta kompliserte utregninger, har en AI-prosessor tusenvis av kjerner som kan løse enkle oppgaver.

Drastisk ytelsesøkning

I AI-revolusjonens barndom brukte man grafikkort som motor for algoritmene. I dag lages det imidlertid egne prosessorer optimert for AI. Det har resultert i en drastisk ytelsesøkning. Her kan nevnes at Nvidia sin siste chip, Tesla V100, er tre ganger raskere enn forgjengeren, Tesla P100.

Den eksplosive økningen i både regnekraft og mengden digitale data vil fortsette å drive AI-adopsjonen fremover.

Så hvordan kan man tjene penger på dette? For det første kan AI gjøre oss alle til vinnere gjennom å gi et varig løft i produktivitetsveksten, høyere lønninger, en lavinflatorisk boom i verdensøkonomien og et sekulært oppgangsmarked på børsen.

AI-aksjene

Hva med enkeltaksjer? Innenfor IT skalerer ting voldsomt, og det leder gjerne til «the winner takes all»-situasjoner. Mange av de største AI-vinnerne vil være eksisterende IT-bedrifter som har konkurransefortrinn gjennom tilgang til store menger data. Her kan nevnes Google, Facebook og Amazon.

For Facebook er ikke AI bare en interessant ny kommersiell mulighet. Det er også redningen. Kun AI kan stanse spredningen av falske nyheter og upassende innhold.

Produsenter av AI-hardware er også verd å følge med. Her er det Nvidia som er den ubestridte globale markedslederen. Aksjekursen har fått juling i vinter som en følge av kryptokollapsen, men AI-revolusjonen taler for at svakheten er en kjøpsmulighet.

På Oslo Børs er det vanskelig å finne åpenbare AI-vinnere. Contextvision satser riktignok tungt på AI innen medisinsk diagnostikk, og oppsiden er stor om selskapet lykkes. Konkurransen er imidlertid intens. Deriblant er Google en av rivalene.

Schibsted bruker AI til å optimalisere annonseinnhold, mens DNB forsker på hvordan AI kan brukes til å kredittvurdere kunder, deriblant gjennom analyse av banktransaksjoner. Telenor satser også på feltet. Det er imidlertid liten grunn til å kjøpe disse aksjene om du tror på AI, ettersom segmentet kun utgjør en liten del av virksomheten.

Dovre-porteføljen

  • Northern Drilling
  • Akastor
  • BW Offshore
  • Flex LNG
  • Yara
  • Magseis

Inn: -

Ut: -