.

 

 

Arkiv

29.07.2019

Satset du på verdiaksjer i årene frem mot finanskrisen ble du genierklært. Det motsatte har vært tilfelle i nåværende oppgangsperiode.

Skillet mellom såkalte verdiaksjer og vekstaksjer måles som regel via prisingen mot bokførte verdier. Er en aksje verdsatt langt under sine bokførte verdier, regnes den som billig.

Les hele saken

15.07.2019

Sentralbankenes reaksjonsfunksjon endrer seg. Det har viktige implikasjoner for verdensøkonomien og finansmarkedene.

Trump ser endelig ut til å få viljen sin. Federal Reserve kutter etter alle solemerker renten senere denne måneden. Hvem skulle trodd det med en arbeidsløshet som er den laveste siden 1960-tallet?

I Europa overtar den tidligere franske finansministeren og nåværende IMF-sjefen Christine Lagarde sjefsstolen i ESB til høsten. For første gang vil den europeiske sentralbanken ledes av en politiker.

Les hele saken

08.07.2019

På tross av teknologiske fremskritt har produktivitetsveksten nesten stoppet opp. Dette henger antagelig sammen med flere av de nåværende markedstrendene.

Over tid stammer mesteparten av reell økonomisk vekst fra antall sysselsatte og produktiviteten til hver enkelt sysselsatt. Sentralbankene har siden finanskrisen pumpet inn enorme summer i økt likviditet og med det sikret en moderat nominell veksttakt i den globale økonomien.

Les hele saken

01.07.2019

Det er ikke ofte i løpet av et menneskeliv at man får oppleve et paradigmeskifte. Fremveksten av kryptovalutaer har potensial til å transformere hele vårt pengesystem.

Da internett grodde frem på 90-tallet, var det ikke enkelt å forutse det voldsomme potensialet til teknologien. Det manglet ikke på skeptikere som hevdet at det var en flopp og motegreie som ville dø ut av seg selv.

Les hele saken

24.06.2019

«ESG» har tatt det nordiske aksjemarkedet med storm de siste årene. Investorer leter nå med lupe for å finne den neste aksjen klar for reprising.

“Environment, Social Responsibility and Corporate Governance” (ESG) har gradvis blitt et stadig viktigere tema i det nordiske kapitalmarkedet. Siden midten av 2015 har Oslo Børs steget 35 prosent, mens nordiske ESG-aksjer har doblet seg. Reprisingen av aksjer som møter ESG-profilen kan nå beskrives som den kanskje tydeligste enkelttrenden på børsen.

Les hele saken