.

 

 

Arkiv

15.04.2019

Adopsjonen av AI har nådd den bratte delen av S-kurven. Teknologien har potensial til å transformere verdensøkonomien og finansmarkedene.

Ett av sju større selskaper globalt satser nå aktivt på kunstig intelligens (AI). Dette tallet ventes å stige til to av tre frem mot 2021, noe som tilkjennegir at AI-revolusjonen har ankommet.

Det er to forhold som gjør AI potensielt transformerende for verdensøkonomien: For det første har teknologien brede anvendelsesområder. Litt som elektrisitet og internett.

Les hele saken

08.04.2019

En tiltakende anarkistisk verdensorden øker sannsynligheten for mellomstatlige konflikter og skaper gode rammebetingelser for forsvarssektoren.

Flere forhold peker mot et langsiktig oppgangsmarked i forsvarsaksjer. Ta vår hjemlige verdensdel. Trumps uforutsigbarhet gjør at Europa ikke lenger kan ta amerikanske sikkerhetsgarantier for gitt. Dette sammen med et mer aggressivt Russland, migrasjonskrisen i Middelhavet og terrortrusselen tvinger frem en økt satsning på forsvaret.

Les hele saken

01.04.2019

Mueller-rapporten er godt nytt for Trump og har fjernet en viktig halerisiko i finansmarkedet. Handelskrigen, stimulanseklippen og Brexit er de neste politiske hindrene som må forseres.

Hadde Mueller-rapporten avdekket kriminelle forhold som presidenten var involvert i, ville det fort banet vei for riksrett og et demokratisk brakvalg i 2020. Et sådan scenario ville vært dårlig nytt for Wall Street, spesielt om demokratene nominerer en radikal kandidat som Bernie Sanders eller Kamala Harris.

Les hele saken

25.03.2019

Hvis analytikernes estimater og oljeselskapenes egne indikasjoner stemmer, vil 2019 markere det første året i denne syklusen med vekst i investeringene offshore.

Moderat, ensifret økning er ventet relativt til fjoråret. Graver en litt dypere, er det likevel mye som tyder på at aktivitetsnivået vil ha en enda sterkere fremgang enn investeringsbudsjettene tilsier.

Les hele saken

18.03.2019

Makter Wall Street å passere fjorårstoppen, vil bullmarkedet ha vart i over ti år. Hvorvidt dette skjer, avhenger i stor grad av amerikansk produktivitet og kinesisk vekst.

Lønnsveksten i USA er høyere enn inflasjonen. Det er kun bærekraftig dersom produktiviteten øker.

Produktivitetsveksten har vært elendig etter finanskrisen. Den har ligget mellom null og en prosent per år mesteparten av tiden, men i vinter har den klatret til oppunder to prosent.

Les hele saken