.

 

 

Arkiv

31.12.2018

Holder det globale økonomiske oppsvinget stand, er det mange gode kjøp å gjøre på Oslo Børs ved inngangen til det nye året.

Ifølge kinesiske horoskoper er 2019 grisens år. Det er visstnok et godt år for å investere og tjene penger. Med fasiten i hånden kan ikke det samme sies om 2018, hundens år. De siste tolv månedene har medianaksjen på Oslo Børs falt 14 prosent. Bortsett fra fisk har det vært lite å rope hurra for.

Les hele saken

09.04.2018

Kryptovalutakursene har stupt i år. Er markedet på dødsleiet, eller har vi med en disruptiv teknologi å gjøre som til slutt vil transformere verdens pengesystemer og finansnæringen?

Disruptive teknologier og bobler er siamesiske tvillinger. Tenk på internettboblen rundt årtusenskiftet, boblen i fornybar energi under opptakten til finanskrisen og jernbane-boblen i Storbritannia på 1840-tallet.

Les hele saken

03.04.2018

Korreksjonen nærmer seg trolig slutten, og startskuddet for den neste og siste etappen i det langsiktige oppgangsmarkedet kan snart bli fyrt av. Her er hvordan nachspielet på børsen kan arte seg.

En reise tilbake til 90-tallet kan gi en pekepinn på hva vi har i vente. Den gangen dro også teknologisektoren lasset i det spektakulære oppgangsmarkedet.

Videre var råvareprisene svake gjennom store deler av perioden samtidig som oppsvinget i verdensøkonomien var langvarig men anemisk.

Les hele saken

23.03.2018

Anatomien til kapitalmarkedene har endret seg radikalt dette tiåret drevet av både teknologisk innovasjon og nye reguleringer. Den rådende markedsarkitekturen kan være skjørere enn antatt.

Alle større børsfall med unntak av ett, krakket i 1987, ble utløst av økonomiske nedgangstider. Hva var problemet i 1987? Markedet selv.

Les hele saken

19.03.2018

Russland har lenge hatt den tvilsomme æren av å ha verdens billigste børs. Er tiden moden for å kjøpe russiske aksjer?

Moskva-børsen handles for tiden til 0,8 ganger bokført egenkapital og 6,3 ganger estimert inntjening for de kommende tolv månedene. Ingen andre land kan varte opp med slike nøkkeltall.

Les hele saken