.

 

 

Arkiv

Lederen for skattekomiteen i det republikanske partiet arbeider for tiden med en skattereform som kan få dramatiske konsekvenser for verdenshandelen og viktige norske næringer.

Kjernen i reformen er DBTBA. Denne kryptiske forkortelsen står for «destination-based taxation with border adjustment» og kan koste norsk næringsliv skjorta.

Essensen er at selskapsskatten senkes fra dagens 35 til 20 prosent. Det eksplosive elementet er imidlertid at eksportinntekter og importkostnader holdes helt utenfor i skatteregnskapet.

Les hele saken

30.01.2017

Hundrevis av millioner familier i Asia feirer kinesisk nyttår i disse dager. Høy reiseaktivitet, stort inntak av fjærfe og uvanlig mange sirkulerende fugleinfluensavirus gjør WHO bekymret.

De fleste børser er dyre. Det samme kan sies om eiendom og andre aktivaklasser. De som satser på at aksjemarkedet er billigere om ett år, tipper jeg imidlertid blir skuffet.

Les hele saken

23.01.2017

Trump har varslet drastiske endringer, men ingen vet hva han egentlig står for. Fremover får vi se hvem den virkelige Trump er, og det vil avgjøre retningen på børsen.

Glem resultatsesongen. Den blir som støy å regne sammenlignet med innsettelsen av Trump. Trump vil avgjøre om børsåret krones med champagne og sigar eller vodka og nervetabletter.

Den viktigste Trump-triggeren av alle er selskapsskatten. Trump har lovet å senke satsen til 15 prosent. Dette virker lite realistisk ettersom det vil ruinere statskassen.

Les hele saken

16.01.2017

Inntjeningsutviklingen i næringslivet er den desidert viktigste kursdriveren på børsen. Akkurat nå peker pilene bratt oppover over hele linjen.

I aksjemarkedet er det fremtiden som teller, og den viktigste resultatindikatoren på børsen er derfor forward EPS. Forward EPS måler analytikernes estimerte inntjening for de kommende tolv månedene.

Les hele saken

09.01.2017

Den kreative destruksjonen tiltar i styrke og omfang. Mens dette er godt nytt for verdensøkonomien, utgjør den en voksende trussel mot mange børsnoterte selskaper og investeringer.

Like viktig som at vinnerne heies frem, er at taperne får dø slik at arbeidskraft og kapital kan frigjøres til mer produktive formål. Det kapitalistiske systemet fungerer dårlig om lavproduktive og ulønnsomme virksomheter får lov å hope seg opp.

Les hele saken