.

 

 

Arkiv

12.08.2019

Investering i aksjemarkedet vil i det lange løp gi høyere avkastning enn rentepapirer. Ved nærmere ettersyn viser det seg imidlertid at det kun er noen få enkeltaksjer som drar lasset.

«Vinnerne tar alt» er et velkjent fenomen på tvers av mange yrker og bransjer. Et fåtall popstjerner, idrettsutøvere, forfattere og skuespillere på toppen av sine felt tjener enorme summer årlig, mens langt flere sliter med å få endene til å møtes.

Les hele saken

05.08.2019

Saudi-Arabia og nabolaget rundt kan fort bli arnested for sorte svaner fremover. Den interne politiske risikoen er skyhøy samtidig som faren for en Iran-krig er betydelig.

Dette tiåret har Irans innflytelse i regionen økt dramatisk. Yemen, Syria og Irak har skiftet side fra sunni- til shia-blokken, og dette har fått alarmklokkene til å ringe i Saudi-Arabia og Israel. Ikke glem at «Death to Israel» og «Death to Al Saud»-familien er slagordene som ropes ut etter «Death to USA» i Teheran.

Les hele saken

29.07.2019

Satset du på verdiaksjer i årene frem mot finanskrisen ble du genierklært. Det motsatte har vært tilfelle i nåværende oppgangsperiode.

Skillet mellom såkalte verdiaksjer og vekstaksjer måles som regel via prisingen mot bokførte verdier. Er en aksje verdsatt langt under sine bokførte verdier, regnes den som billig.

Les hele saken

15.07.2019

Sentralbankenes reaksjonsfunksjon endrer seg. Det har viktige implikasjoner for verdensøkonomien og finansmarkedene.

Trump ser endelig ut til å få viljen sin. Federal Reserve kutter etter alle solemerker renten senere denne måneden. Hvem skulle trodd det med en arbeidsløshet som er den laveste siden 1960-tallet?

I Europa overtar den tidligere franske finansministeren og nåværende IMF-sjefen Christine Lagarde sjefsstolen i ESB til høsten. For første gang vil den europeiske sentralbanken ledes av en politiker.

Les hele saken

08.07.2019

På tross av teknologiske fremskritt har produktivitetsveksten nesten stoppet opp. Dette henger antagelig sammen med flere av de nåværende markedstrendene.

Over tid stammer mesteparten av reell økonomisk vekst fra antall sysselsatte og produktiviteten til hver enkelt sysselsatt. Sentralbankene har siden finanskrisen pumpet inn enorme summer i økt likviditet og med det sikret en moderat nominell veksttakt i den globale økonomien.

Les hele saken