.

 

 

Arkiv

04.12.2017

Valutamarkedet værer at noe er alvorlig galt i norsk økonomi, og kronen faller som en stein. Hvor bekymret bør vi være over det inflaterte boligmarkedet og høye gjeldsnivået?

Vår nasjonale stolthet, kronen, følger normalt oljeprisen tett. Det skulle bare mangle siden olje og gass er vår viktigste eksportartikkel og avgjørende for både velstanden og konjunkturutviklingen.

Les hele saken

27.11.2017

Ifølge den kinesiske kalenderen er 2018 hundens år. Hunden er menneskets beste venn, men kan også bite og angripe. Her er hva du bør følge med på i politikken.

På nyåret er det bære eller briste for den amerikanske skattereformen. Denne må vedtas i god tid før mellomvalget, og det tipper jeg Trump klarer.

Lykkes fremstøtet, vil det være godt nytt for Wall Street, og aksjekursene skal da opp. Motsatt vil et nederlag utløse et fall.

Les hele saken

20.11.2017

Verdensøkonomien vokser friskt samtidig som lav inflasjon gjør det vanskelig å heve renten markant. 2018 ligger an til å bli nok et godt børsår med fremvoksende markeder og dypsykliske næringer i tet.

For første gang siden 2010 oppjusteres forventningene til verdensøkonomien. Veksten har overgått analytikernes anslag i år, og utsiktene er lyse.

Det er vanskelig å se en resesjon i horisonten noen steder. Vi er inne i et globalt synkronisert, innbyrdes selvforsterkende oppsving med få motvinder av betydning.

Les hele saken

13.11.2017

Offshorenæringen skraper for tiden mot konjunkturbunnen. Et omslag kan komme tidligere og bli sterkere enn ventet, og dette gjør oljeservice til min favorittsektor på Oslo Børs.

Utsiktene for oljeindustrien har lysnet betraktelig i høst, og dette har ført med seg en økende interesse for sektoren. Flere «dødsdømte» aksjer som Fred. Olsen Energy har reist seg fra graven og steget eksplosivt.

Les hele saken

06.11.2017

Det svake boligmarkedet kan bli et viktig tema på Oslo Børs i 2018, mens internasjonal høykonjunktur blinker sensykliske næringer som råvareindustri og shipping ut som attraktive.

Siden 80-tallet har inflasjonen vært systematisk fallende. En viktig årsak er at økonomien aldri har rukket å bli overopphetet før moroa var over.

Som regel har det inntruffet en finansiell ulykke som har kortsluttet ekspansjonen innen konjunkturoppgangen har sprengt gjennom kapasitetstaket. Tenk finanskrisen i 2008 eller bankkrisene på 90-tallet.

Les hele saken