.

 

 

Arkiv

09.04.2018

Kryptovalutakursene har stupt i år. Er markedet på dødsleiet, eller har vi med en disruptiv teknologi å gjøre som til slutt vil transformere verdens pengesystemer og finansnæringen?

Disruptive teknologier og bobler er siamesiske tvillinger. Tenk på internettboblen rundt årtusenskiftet, boblen i fornybar energi under opptakten til finanskrisen og jernbane-boblen i Storbritannia på 1840-tallet.

Les hele saken

03.04.2018

Korreksjonen nærmer seg trolig slutten, og startskuddet for den neste og siste etappen i det langsiktige oppgangsmarkedet kan snart bli fyrt av. Her er hvordan nachspielet på børsen kan arte seg.

En reise tilbake til 90-tallet kan gi en pekepinn på hva vi har i vente. Den gangen dro også teknologisektoren lasset i det spektakulære oppgangsmarkedet.

Videre var råvareprisene svake gjennom store deler av perioden samtidig som oppsvinget i verdensøkonomien var langvarig men anemisk.

Les hele saken

23.03.2018

Anatomien til kapitalmarkedene har endret seg radikalt dette tiåret drevet av både teknologisk innovasjon og nye reguleringer. Den rådende markedsarkitekturen kan være skjørere enn antatt.

Alle større børsfall med unntak av ett, krakket i 1987, ble utløst av økonomiske nedgangstider. Hva var problemet i 1987? Markedet selv.

Les hele saken

19.03.2018

Russland har lenge hatt den tvilsomme æren av å ha verdens billigste børs. Er tiden moden for å kjøpe russiske aksjer?

Moskva-børsen handles for tiden til 0,8 ganger bokført egenkapital og 6,3 ganger estimert inntjening for de kommende tolv månedene. Ingen andre land kan varte opp med slike nøkkeltall.

Les hele saken

11.03.2018

Trump har fyrt av det første skuddet i en potensiell handelskrig gjennom sin stål- og aluminiumstariff. Langt kraftigere skyts kan snart rulles ut på slagmarken.

På grunn av de mange «checks and balances» er makten til USAs president sterkt overdrevet. Handelspolitikken er dog et unntak. Gjennom en serie lovvedtak på 1960- og 70-tallet delegerte Kongressen mesteparten av ansvaret for dette viktige området til Det hvite hus.

Les hele saken