DOVRE FORVALTNING

Insiderne vet best

Stigs blogg

23.12.2019

Oljeprissjokk forårsaket av Midtøsten-kriger har vært en av de vanligste årsakene til resesjoner historisk. Betyr skiferolje- og fornybar energi-revolusjonen at regionen endelig har utspilt sin rolle?

Continue reading

17.12.2019

I år vil amerikanske aksjefond oppleve sin største kapitalutgang noensinne. Neste år spår investeringsbankene kun fire prosent oppgang på Wall Street. Det er det laveste anslaget på femten år.

Continue reading

09.12.2019

Trump har så langt søkt å støtte industrien og redusere handelsunderskuddet gjennom tollbarrierer. I 2020 kan dollaren bli hans nye våpen, og det kan ramme valutamanipulatoren Norge.

Continue reading
 

Dovre Inside Nordic

Dovre Inside Nordic investerer i børsnoterte aksjer på de fire nordiske børsene. Bærebjelken i investeringsstrategien er å følge primærinnsiderne når de foretar handler i eget selskap. Innsiderne har en informasjonsfordel, og finansteori tilsier at de som gruppe burde gjøre det bedre enn gjennomsnittsinvestoren. Dovre har de siste årene gjennomført en omfattende studie av over 35.000 innside-handler i Norden for å avdekke den optimale strategien. I tillegg til å følge innsiderne, vil fondet også gjøre utvalgte investeringer i enkeltaksjer som vi har stor tro på basert på fundamentalanalyse.

 

 

 
 
 

Dovre Baltic Sea

Dovre Baltic Sea investerer i børsnoterte aksjer i Baltikum og Polen. Til grunn for aksjeutvelgelsen ligger Dovre sine kvantitative modeller og innsidestudier. Med et høyt utdannelsesnivå og lavt lønnsnivå er Baltikum og Polen blant de mest konkurransekraftige landene i EU. Vi venter at regionen fortsatt vil være en vekstleder i Europa fremover og at dette vil gjenspeiles i en tilsvarende meravkastning i de lokale børsnoterte selskapene.

Månedssparing kan jevne ut din avkastning over tid

Dovre har nå lansert automatisk månedssparing for våre aksjefond. Mange studier viser at investorer ofte fatter dårlige beslutninger når de forsøker å «time» markedet i forbindelse med fondssparing. Gjennom å spare et fast månedlig beløp, reduserer du denne timing-risikoen.

Aktiv forvaltning

Aktiv Forvaltning er et eksklusivt forvaltningsprodukt som kan skreddersys til den enkelte investor. Aktiv Forvaltning tilbyr større fleksibilitet enn tradisjonelle fondsinvesteringer, blant annet fordi det ikke stilles noen lovkrav til diversifisering eller investeringsgrad.

» Mer informasjon

 

Dovre Insight

Dovre Insight er et ukentlig nyhetsbrev som skrives av Stig Myrseth. Nyhetsbrevet omhandler makroforhold, finansmarkeder og vurderinger av enkeltaksjer på Oslo Børs. Nyhetsbrevet er en kopi av den ukentlige helsides artikkelen, «Dovre-porteføljen», som Stig Myrseth har skrevet for Finansavisen hver mandag de siste fem årene.

Vennligst fyll ut skjemaet dersom du ønsker å bli satt på mottakslisten. Tjenesten er for tiden gratis.

Merk at Dovre Forvaltning er ikke et analyseselskap som publiserer uavhengige analyser. Når vi utarbeider Kommunikasjon, følger vi ikke lovkrav for analyser som skal sikre at informasjonen er uavhengig og objektiv. Dovre har ingen restriksjoner på å plassere ordrer før publisering av slik informasjon eller Kommunikasjon.

Følg oss i sosiale medier