DOVRE FORVALTNING

Dovre Forvaltning er et uavhengig fondsforvaltningsselskap etablert i 2011. Selskapet ble grunnlagt av Stig R. Myrseth, som er mest kjent fra sin ukentlige artikkelserie, Dovre-porteføljen, i Finansavisen. Dovre er eid av ansatte og sterke norske investorer.

Statistikk og kvantitative modeller står sentralt i vår forvaltningsfilosofi. Dovre lanserte i 2012 Europas første legale innsidefond, Dovre Inside Nordic. Dette fondet forvaltes med utgangspunkt i vår analyse av 35.000 aksjehandler utført av primærinnsidere på de nordiske børsene.

Dovre har investert i en „state of the art“ e-business-løsning som gir investorer enkel tilgang til våre forvaltningsprodukter via internett.

DOVRE INSIDE NORDIC

Dovre Inside Nordic er Europas første legale innsidefond. Bærebjelken i investeringsstrategien er å følge primærinnsiderne når de foretar handler i eget selskap. Innsiderne har en informasjonsfordel, og finansteori tilsier at de som gruppe burde treffe bedre enn gjennomsnittsinvestoren. Dovre har de siste årene gjennomført en omfattende studie av over 35.000 innside-handler i Norden for å avdekke den optimale strategien. Dovre Inside Nordic investerer i børsnoterte aksjer på de fire nordiske børsene.

 Kjøp fond

 Mer informasjon

 

 

 

Dovre Inside Nordic

DOVRE BALTIC SEA


Dovre Baltic Sea investerer i børsnoterte aksjer i Baltikum og Polen. Til grunn for aksjeutvelgelsen ligger Dovre sine kvantitative modeller og innsidestudier. Med et høyt utdannelsesnivå og lavt lønnsnivå er Baltikum og Polen blant de mest konkurransekraftige landene i EU. Vi venter at regionen fortsatt vil være en vekstleder i Europa fremover og at dette vil gjenspeiles i en tilsvarende meravkastning i de lokale børsnoterte selskapene.

Kjøp fond

 Mer informasjon

 

 

 

 

Dovre Baltic Sea

AKTIV FORVALTNING

Aktiv Forvaltning er et eksklusivt forvaltningsprodukt som kan skreddersys til den enkelte investor. Aktiv Forvaltning tilbyr større fleksibilitet enn tradisjonelle fondsinvesteringer, blant annet fordi det ikke stilles noen lovkrav til diversifisering eller investeringsgrad.

Mer informasjon

 

 

 

 

 

 

INSIGHT

WE’RE TWEETING