Pirkti investicinius vienetus

NORĖDAMI ĮSIGYTI INVESTICINIŲ VIENETŲ PIRMĄ KARTĄ, TURITE:

 

1. Užpildyti ir pasirašyti Investicinių vienetų pirkimo-pardavimo sutartį.

2. Pateikti asmens tapatybės dokumentą (pasą ar tapatybės kortelę).

Sutartis pasirašoma atvykus į Valdymo įmonę. Jei neturite galimybės atvykti į Valdymo įmonę, galite Investicinių vienetų pirkimo-pardavimo sutartį atsiųsti paštu. Kartu turi būti pridėta notaro patvirtinta asmens tapatybės dokumento (paso ar tapatybės kortelės) kopija. Gavus patvirtinimą iš Valdymo įmonės, kad sutartis gauta ir joje pateikta visa reikiama informacija, investuotojas turėtų pervesti investuojamą sumą į Subfondo sąskaitą:

Dovre Inside Nordic

Dovre Baltic Sea

 

Gavėjas – UAB Dovre Forvaltning (Dovre Inside Nordic)

Sąskaitos Nr. – LT617300010142700508

Gavėjas – UAB Dovre Forvaltning (Dovre Baltic Sea)

Sąskaitos Nr. –  LT917300010142699871

 

 

Bankas – Swedbank, AB

Banko kodas – 73000

Adresas – Konstitucijos pr. 20A, Vilnius, Lietuva

Minimali investacija investuojant į Subfondą pirmą kartą, pakartotinai arba periodiškai kas mėnesį 1 40 EUR / 1 000 NOK. Investuojant periodiškai kas mėnesį įsigijimo mokestis netaikomas. Apmokėti už įsigyjamus vienetus rekomenduotina Norvegijos kronomis. Apmokėjus kitomis valiutomis lėšos yra konvertuojamos į NOK įnešimo į Subfondo sąskaitą „Swedbank“, AB dienos rinkos kursu, konvertavimo išlaidos tenka investuotojui. Investiciniai vienetai nuperkami už NOK.

 

 

NORĖDAMI ĮSIGYTI INVESTICINIŲ VIENETŲ PIRMĄ KARTĄ, TURITE:

 

1. Užpildyti ir pasirašyti Investicinių vienetų pirkimo – pardavimo sutartį.

2. Pateikti prieigos raktą prie elektroninio sertifikuoto Juridinių asmenų registro išrašo ARBA Juridinių asmenų registro išplėstinį išrašą (originalą) ne senesnį kaip 6 mėn.; ir juridinio asmens vardu veikiančio asmens dokumentą (pasą ar tapatybės kortelę).

Sutartis pasirašoma atvykus į Valdymo įmonę. Neturėdami galimybės atvykti į Valdymo įmonę, Investicinių vienetų pirkimo – pardavimo sutartį galite atsiųsti paštu. Kartu turi būti pridėta notaro patvirtinta juridinio asmens atstovo tapatybės dokumento (paso ar tapatybės kortelės) kopija bei prieigos raktas arba išrašo orginalas. Gavus patvirtinimą iš Valdymo įmonės, kad sutartis gauta ir joje pateikta visa reikiama informacija, investuotojas turėtų pervesti investuojamą sumą į Subfondo sąskaitą:

Dovre Inside Nordic

Dovre Baltic Sea

 

Gavėjas – UAB Dovre Forvaltning (Dovre Inside Nordic)

Sąskaitos Nr. – LT617300010142700508

Gavėjas – UAB Dovre Forvaltning (Dovre Baltic Sea)

Sąskaitos Nr. –  LT917300010142699871

 

Bankas – Swedbank, AB

Banko kodas – 73000

Adresas – Konstitucijos pr. 20A, Vilnius, Lietuva

Minimali investacija investuojant į Subfondą pirmą kartą, pakartotinai arba periodiškai kas mėnesį 1 40 EUR / 1 000 NOK. Investuojant periodiškai kas mėnesį įsigijimo mokestis netaikomas. Apmokėti už įsigyjamus vienetus rekomenduotina Norvegijos kronomis. Apmokėjus kitomis valiutomis lėšos yra konvertuojamos į NOK įnešimo į Subfondo sąskaitą „Swedbank“, AB dienos rinkos kursu, konvertavimo išlaidos tenka investuotojui. Investiciniai vienetai nuperkami už NOK.

NORĖDAMI ĮSIGYTI INVESTICINIŲ VIENETŲ PAKARTOTINAI, TURITE:

1. Užpildyti Investicinių vienetų pirkimo paraišką.

2. Pasirašytą paraišką atsiųsti pasirinktu būdu - paštu (įskaitant kurjerių paslaugas), faksimiliniu ryšiu (faks. 8 5 2683463) ar el. paštu info@dovreforvaltning.no.

Gavus patvirtinimą iš Valdymo įmonės, kad paraiška gauta ir joje pateikta visa reikiama informacija, investuotojas turėtų pervesti investuojamą sumą į Subfondo sąskaitą:

Dovre Inside Nordic

Dovre Baltic Sea

 

Gavėjas – UAB Dovre Forvaltning (Dovre Inside Nordic)

Sąskaitos Nr. – LT617300010142700508

Gavėjas – UAB Dovre Forvaltning (Dovre Baltic Sea)

Sąskaitos Nr. –  LT917300010142699871

 

 

Bankas – Swedbank, AB

Banko kodas – 73000

Adresas – Konstitucijos pr. 20A, Vilnius, Lietuva

Minimali investacija investuojant į Subfondą pirmą kartą, pakartotinai arba periodiškai kas mėnesį 1 40 EUR / 1 000 NOK. Investuojant periodiškai kas mėnesį įsigijimo mokestis netaikomas. Apmokėti už įsigyjamus investicinius vienetus rekomenduotina Norvegijos kronomis. Apmokėjus kitomis valiutomis lėšos yra konvertuojamos į NOK įnešimo į Subfondo sąskaitą „Swedbank“, AB dienos rinkos kursu, konvertavimo išlaidos tenka investuotojui. Investiciniai vienetai nuperkami už NOK.