Parduoti investicinius vienetus

Parduoti investicinius vienetus


 

Norėdami parduoti investicinius vienetus turite:

Skjema

1. Užpildyti išpirkimo paraišką

Signatur

2. Pasirašyti paraišką

Send

3. Perduoti ją Valdymo įmonei pasirinktu būdu

Perduoti ją Valdymo įmonei pasirinktu būdu - paštu (įskaitant kurjerių paslaugas), faksimiliniu ryšiu (faks. 8 5 2683463) ar el. paštu info@dovreforvaltning.no

Paraišką išpirkti investicinius vienetus, bendrosios jungtinės nuosavybės teise priklausančius sutuoktiniams, turi teisę pateikti vienas iš sutuoktinių, tik turėdamas kito sutuoktinio išduotą notarinį įgaliojimą, arba atvykus kartu su sutuoktiniu į Valdymo įmonę ir pasirašius paprastos rašytinės formos įgaliojimą. Valdymo įmonė už išpirktus investicinius vienetus su dalyviu atsiskaito ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas nuo paraiškos išpirkti gavimo dienos. Pinigai už išpirktus investicinius vienetus pervedami į Investicinių vienetų pirkimo-pardavimo sutartyje nurodytą banko sąskaitą.