Keisti investicinius vienetus

Keisti investicinius vienetus


 

Norėdami pakeisti vieno Subfondo investicinius vienetus į kito Subfondo vienetus turėsite:

Skjema

1. Užpildyti paraišką

Signatur

2. Pasirašyti paraišką

Send

3. Perduoti ją Valdymo įmonei pasirinktu būdu

Perduoti paraišką Valdymo įmonei pasirinktu būdu - paštu (įskaitant kurjerių paslaugas), faksimiliniu ryšiu (faks. 8 5 2683463) ar el. paštu info@dovreforvaltning.no