.

 

 

Ką mums sako kredito rinka?

07.03.2016

Norvegijos aukšto pajamingumo obligacijų fondai šiais metais smuko dešimčia procentų, o obligacijų rinkos kreditų kainų skirtumas jau nuosmukio lygyje.

Rizikos premija JAV įmonių obligacijoms šią žiemą smarkiai paaugo. Iš tų atvejų, kai kreditų kainų skirtumas buvo tokiame lygyje, ekonomika nuosmukį patyrė 90% atvejų.

Ar obligacijų rinka mums duoda ženklą, kad nuosmukis jau netoliese?

Mes tuo abejojame ir manome, kad įmonių obligacijos yra per daug nuvertintos, o tai suteikia galimybę pirkti. Pažvelkime į šios žiemos kreditų kainų skirtumų didėjimo priežastis.

Žaliavų griūtis

Viskas prasidėjo žaliavų rinkos griūtimi. Praėjusio dešimtmečio investicijų bumas į naftos ir kasybos industrijas daugeliu atveju buvo finansuotas skolomis. Istoriškai žemos žaliavų kainos netolimoje ateityje atneš bankroto bangą. Tačiau į dabartinį lygį kredito rinka jau įskaičiavo milžiniškus nuostolius.

Taip pat svarbu prisiminti, kad minėtos industrijos kredito rinkoje turi žymiai didesnį svorį nei visoje ekonomikoje. Kompanijoms, turinčioms fizinio turto, tokio kaip kasyklos, naftos telkiniai, laivai ir gręžimo įrenginiai skolinama lengviau.

Įkeitimas interneto domenais, programine įranga, prekių ženklais tarp kreditorių nepopuliaru.

Likvidumo sausra

Antroji kreditų kainų skirtumo priežastis yra kapitalo nutekėjimas iš obligacijų fondų kartu su sumažėjusiu rinkos likvidumu. Griežtesnė bankinio sektoriaus reguliacija po finansinės krizės privedė prie netikėto likvidumo stygiaus obligacijų rinkoje.

Bankų galimybės buvo ženkliai sumažintos tiek rinkos formavime, tiek prekyboje savo sąskaita ir prekybos kreditų hedge fondams suteikime. Toks suvaržymas sumažino visos vertybinių popierių rinkos likvidumą, bet labiausiai paveikta buvo obligacijų rinka.

Viskas ėjosi puikiai, kol pinigai į fondus tiesiog liejosi. Tada kompanijos pasinaudojo dideliu noru investuoti ir pakvaišusiais tempais spausdino įmonių obligacijas.

Išpirkimo panika

Tai tapo problema tik kai pinigų srautai apsisuko. JAV aukšto pajamingumo obligacijų fondai šią žiemą prarado 15 procentų savo turto.

Fondai buvo priversti išmesti obligacijas mažesnėmis kainomis tam, kad patenkintų likvidumo reikalavimus. Toks obligacijų kainų smukimas sumažino fondų grąžą dar labiau, sukeliant nerimą ir dar didesnę išpirkimų bangą.

Vienas obligacijų fondas buvo priverstas sustabdyti fondų vienetų išpirkimą, nes nebuvo pakankamai likvidžių obligacijų pardavimui. Tai įpylė dar daugiau žibalo į išpirkimų ugnį.

Atsitraukimas

Mažėjantis likvidumas sukėlė įmonių obligacijų rinkai per daug smarkią reakciją ir privertė atsitraukti nuo fundamentalių rodiklių.

Taigi ar pirkti naftos industrijos obligacijas dabar gera idėja? Ilgalaikiam investuotojui, taip. Dabartiniame lygyje už įsipareigojimų nevykdymą kompensuojama per daug. Tačiau gali būti naudinga ir šiek tiek palaukti.

Balandžio pabaigoje ir gegužės pradžioje naftos sektoriuje pildomas inventorius dėl sezoninių priežasčių. Su jau beveik maksimaliu inventoriumi tai leidžia spėti, kad naftos kainos šiuo periodu smuks dar kartą.

Tokiu atveju, pigi energetikos sektoriaus skola atpigs dar labiau.

Dovre portfelis:

  • Kongsberg Automotive
  • Storebrand
  • Marine Harvest
  • Yara
  • Nordic Semiconductor
  • Europris

Įtraukiame: -

Pašaliname: -