.

 

 

Teisinės atsakomybės apribojimas

TEISINĖS ATSAKOMYBĖS APRIBOJIMAS

Dovre Forvaltning yra investicijų valdymo įmonė. Bendrovė klientų vardu sudaro sandorius dėl finansinių priemonių, kuriomis prekiaujama vertybinių popierių biržose.

Dovre Forvaltning dažnai savo nuomonę apie finansų rinkas, ekonomiką, akcijas bei investavimo galimybes išreiškia ivairiuose straipsniuose, interviu, elektroniniuose laiškuose, savo internetiniame puslapyje bei kituose kanaluose (toliau vadinama Komunikacija).

Komunikacija yra tik informacinio pobudžio, tai nėra investavimo rekomendacija, todėl ja neturetų būti remiamasi priimant investicinius sprendimus. Dovre Forvaltning skelbiama komunikacija nėra laikoma investiciniu tyrimu. Rengiant komunikaciją įmone nesilaiko teisės aktų reikalavimų, užtikrinančių informacijos nepriklausomumą ir objektyvumą. Dovre Forvaltning neturi apribojimų sandorių sudarymui iki komunikacijos išplatinimo.

Dovre Forvaltning savo valdomuose investiciniuose fonduose (subfonduose) ir klientų portfeliuose gali turėti Komunikacijoje minimų finansinių priemonių, tačiau tai neturėtų būti traktuojama kaip investavimo rekomendacija.

Dovre Forvaltning nesuteikia viešų rekomendacijų apie finansinių priemonių, vertybinių popierių ar investavimo strategijų prigimtį, potencialią vertę ar tinkamumą. Dovre Forvaltning neatsako už informacijos, analizių ar nuomonių, pateiktų Komunikacijoje, tikslumą ir išsamumą.

Dovre Forvaltning neprisiima atsakomybės už žalą ar nuostolius, patirtus pasikliaunant arba naudojant Komunikacijoje esančią informaciją.

 

PRIVATUMO POLITIKA

 

DALYVAVIMO POLITIKA
ATASKAITA DĖL DALYVAVIMO POLITIKOS ĮGYVENDINIMO UŽ 2019 M.